Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2528-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК и поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.

Постъпило е писмо от МВнР вх. № 1430-НС от 03.05.2013 г., за промяна и попълване съставите на назначените с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпилото писмо на Министерството на външните работи е в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъде уважено. В писмото се съдържа и искане за поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29.04.2013 г. в частта относно името на Наташа Стоименова Баева - член в СИК № 324700160, Измир 8.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 32070009, Брюксел 1, Руслан Василев Стоянов, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 320900019, Лондон 2, Вероника Янкова Янкова, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 321600045, Валенсия, Нина Руменова Любенова, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Василка Борисова Антонова, ЕГН ..., като председател.

5. От секционна избирателна комисия № 324200106, Дес Плейнс, Анни Иванова Божилска-Неделчева, ЕГН ..., като секретар.

6. От секционна избирателна комисия № 324200111, Сънивейл, Марина Иванова Ангелова, ЕГН ..., като секретар.

7. От секционна избирателна комисия № 324700131, Бурса 9, Димитринка Огнянова Механджийска, ЕГН ..., като член.

8. От секционна избирателна комисия № 324700132, Бурса 10, Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН ..., като член.

9. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Анелия Маринова Петкова, ЕГН ..., като член.

10. От секционна избирателна комисия № 324700156, Измир 4, Деница Николова Вълчева, ЕГН ..., като член.

11. От секционна избирателна комисия № 324700158, Измир 6, Исмаил Хасан Ахмед, ЕГН ..., като член.

12. От секционна избирателна комисия № 324700176, Истанбул 13, Емил Дуков Георгиев, ЕГН ..., като член.

13. От секционна избирателна комисия № 324700187, Сакъзкьой, Александра Сашкова Костова, ЕГН ..., като заместник-председател.

14. От секционна избирателна комисия № 324700203, Ялова 2, Мария Йорданова Георгиева, ЕГН ..., като член.

15. От секционна избирателна комисия № 325500223, Берн, Татяна Милчева Пенева, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 32070009, Брюксел 1, Светлозара Стефанова Кабакчиева, ЕГН ..., като член.

2. В секционна избирателна комисия № 320900019, Лондон 2, Росица Григорова Андонова, ЕГН ... като член.

3. В секционна избирателна комисия № 321600045, Валенсия, Красимир Николаев Петков, ЕГН ..., като член.

4. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., като председател.

5. В секционна избирателна комисия № 324200106, Дес Плейнс, Росица Кръстева Промкова, ЕГН ..., като секретар.

6. В секционна избирателна комисия № 324200111, Сънивейл, Таня Христофорова Вичева, ЕГН ..., като секретар.

7. В секционна избирателна комисия № 324700131, Бурса 9, Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН ..., като член.

8. В секционна избирателна комисия № 324700132, Бурса 10, Димитринка Огнянова Механджийска, ЕГН ..., като член.

9. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Емил Тодоров Трифонов, ЕГН ..., като член.

10. В секционна избирателна комисия № 324700156, Измир 4, Добромира Стойкова Кирова, ЕГН ..., като член.

11. В секционна избирателна комисия № 324700158, Измир 6, Байрам Шабан Юсеин, ЕГН ..., като член.

12. В секционна избирателна комисия № 324700176, Истанбул 13, Юлия Младенова Златева, ЕГН ..., като член.

13. В секционна избирателна комисия № 324700187, Сакъзкьой, Деница Николова Велчева, ЕГН ..., като заместник-председател.

14. В секционна избирателна комисия № 324700203, Ялова 2, Здравка Асенова Юрчиева, ЕГН ..., като член.

15. В секционна избирателна комисия № 325500223, Берн, Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН ..., като член.

ІІІ. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС/29.04.2013 г., в което името на назначената за член на СИК № 324700160, Измир 8, Наташа Станимирова Баева, да се чете Наташа Симеонова Баева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения