Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2521-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1359-НС от 30.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 725 (седемстотин двадесет и пет) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия ЕГН
Марин Ангелов Димитров
Димитър Ангелов Димитров
Ясен Алексиев Андреев
Вихър Константинов Лилов
Виодан Хюсеинова Мехмедова
Севда Христова Сашева
Нерман Хюсеинова Юсуфова
Юсуф Ереджепов Юсуфов
Десислава Красимирова Миладинова
Евгени Верилов Сотиров
Александра Огнянова Николова
Чавдар Христов Велев
Йордан Илиев Новаков
Иван Данев Иванов
Цветан Иванов Йорданов
Руси Иванов Русев
Станко Илиев Станев
Димитър Илиев Цонев
Гена Савева Стоянова
Даниел Атанасов Цолов
Марийка Тодорова Дудева
Марийка Атнасова Бобокова
Борис Атанасов Борисов
Ивайло Божанов Христов
Симеон Тодоров Симеонов
Росица Борисова Коева
Марияна Христова Христова
Благословина Миронова Ненова
Геновева Стефанова Данева
Изекил Параскевов Илиев
Сийка Димитрова Митева
Йордан Томов Йорданов
Иванка Симеонова Боцева
Емануил Апостолов Донев
Ангел Вълков Терзииванов
Аспарух Данчев Иванов
Ваня Дякова Атанасова
Дечко Димов Димов
Димитър Иванов Ганчев
Димитър Лъчезаров Няголов
Кирил Железчев Железчев
Красимира Цветкова Шопова
Марийка Колева Йорданова
Росица Панайотова Христова
Таньо Димитров Загаров
Теодор Илиев Ченешев
Тодор Драганов Драганов
Цветелина Николаева Петрова
Алина Танева Алдинова-Митрева
Господин Велев Русев
Стефан Дичев Дичев
Русанка Пенева Митрева
Димитринка Василева Неделчева
Тодорка Иванова Стоева
Стефан Желев Дончев
Пенка Николова Кехайова
Марийка Колева Георгиева
Стефанка Вълчанова Костова
Димитър Радев Митев
Стойка Димова Митева
Здравко Василев Сивов
Красимир Иванов Маринов
Ганчо Денев Ганчев
Гергана Миленова Попова
Стоянка Иванова Чанева
Гергана Христова Иванова
Марина Динкова Начева
Стефка Стойчева Тонева-Хазърбасанова
Веселина Събева Кангалова
Петко Атанасов Петков
Маргарита Райчева Костадинова
Димитринка Колева Колева
Янка Чанева Вангелова
Янка Недялкова Радичева
Мария Денева Кънчева
Светлана Георгиева Господинова
Христена Кънева Хубчева
Стефка Вълкова Тодорова
Жечко Петков Йорданов
Дяко Асенов Демирев
Валентин Иванов Гатев
Диана Милева Тодорова
Стаменка Светозарова Кънева
Георги Атанасов Атанасов
Валентина Христова Георгиева
Венцислав Христов Балимезов
Галя Неделчева Драгунчева
Марушка Манчева Димитрова
Росица Петрова Димитрова
Костадинка Господинова Маджарова
Кина Господинова Маркова
Даниел Георгиев Спасов
Лора Венциславова Йорданова
Борислав Василев Стоименова
Васко Славчов Димитров
Христина Милчова Крумова
Венелин Николов Василев
Евгени Николов Стефанов
Ванеса Кирилова Александрова
Методи Златанов Алексов
Людмила Методиева Алексова
Мария Милчова Грозданова
Владислав Руменов Борисов
Бетина Наскова Стаменова
Маринела Любомирова Арнаудска
Мариян Любомиров Кирилов
Виктор Василев Георгиев
Силвия Георгиева Димитрова
Николай Руменов Николов
Любослава Любенова Манова
Георги Емилов Костадинов
Кристиян Кирилов Гочев
Милен Венциславов Димитров
Светослав Димитров Ингилизов
Симеон Кирилов Алексов
Мариета Красимирова Димитрова
Мартин Данчов Ангелов
Николай Ивайлов Крумов
Камен Каменов Пейчев
Кристиан Стоянов Кирилов
Силви Пламенов Танев
Сузана Николаева Иванова
Силвана Николаева Иванова
Теодора Кирилова Йорданова
Весела Валериева Николова
Даниела Иванова Николова
Росица Върбанова Костадинова
Кристина Красимирова Чернева
Денислав Янков Атанасов
Иван Борисов Миленков
Димитър Асенов Зарев
Ризо Славчов Иванов
Боян Тодоров Пейчев
Иван Игнатов Иванов
Силвестър Йорданов Захариев
Ани Андонова Андонова
Георги Тодоров Марковски
Бисер Костадинов Димитров
Елена Вангелова Пачова
Денис Павлов Ковачки
Борислав Валентинов Митев
Елица Димитрова Стилянова
Радослав Петров Дашев
Ерик Людмилов Младенов
Соня Панева Панева
Иван Симеонов Дамянов
Мария Борисова Джумалиева
Никола Богомиров Николов
Мария Борисова Лабова
Розалина Валентинова Филипова
Дачо Банчев Дачев
Стефан Борисов Славков
Емилия Николаева Събинска
Круна Славчова Цветкова
Никола Павлов Чавдаров
Стойне Георгиев Стоянов
Владислав Веселинов Ранов
Надежда Михайлова Михайлова
Любомир Борисов Кирилов
Владислава Наскова Митина
Деяна Мирославова Веселинова
Габриела Петрова Величкова
Биляна Емилова Петрова
Емилия Любчова Александрова
Александър Тодоров Златанов
Антония Руменова Тончева
Марио Бойков Данчев
Александър Насков Стаменков
Теодора Димчова Стоянова
Мартин Насков Стоянов
Тони Евгениев Стойнев
Марийка Стойнева Тасева
Бойко Венциславов Симеонов
Анна Валентинова Стойнева
Людмил Олегов Калячев
Милчо Иванов Цветков
Светлин Сашов Алексов
Васил Георгиев Анджарски
Венета Василева Стойнева
Димитър Георгиев Димитров
Румен Георгиев Давидков
Янислав Ивайлов Гюров
Кристиян Кирилов Митов
Пламен Станимиров Кадийски
Антонина Йорданова Гичева
Антонио Кирилов Христов
Димитър Василев Димитров
Бисер Милчев Пейчев
Елза Богомилова Давидкова
Цико Кирилов Несторов
Мадлена Валериева Стефанова
Симона Руменова Станоева
Деан Руменов Давидков
Павел Иванов Георгиев
Надежда Боянова Петрова
Динка Спасова Начова
Лозан Тасков Тасков
Атанас Янакиев Тодоров
Крум Вълов Тасев
Райка Василева Велинова
Валентина Данчева Новкова
Гергана Василева Димчова
Лозан Александров Григоров
Ивайло Валериев Николов
Деана Руменова Павлова
Ани Валериева Николова
Габриела Кирилова Герасимова
Габриела Юлианова Стоилова
Николай Милчов Слишков
Мариана Димитрова Александрова
Денислав Антонов Ананиев
Лъчезар Иванов Йорданов
Николай Антонов Николов
Евгения Славчева Стойнева
Иванка Христова Дойчинова
Васил Миленов Харалампиев
Гергана Венциславова Георгиева
Теодора Владимирова Тачева
Петър Стефанов Савов
Красимира Тодорова Крумова
Пламен Георгиев Геков
Дарина Георгиева Денчева
Елена Димитрова Петрова
Иванка Димитрова Василева
Тодор Янков Падарев
Мария Ангелова Стоянова
Величко Рашков Филев
Хараламби Иванов Курдов
Трифон Маринов Йорданов
Мариета Василева Пенчева
Митко Байчев Бобев
Петър Колев Петров
Христо Спасов Родин
Илия Андрев Дончев
Цветанка Минкова Кънчева
Генка Пенкова Минкова
Николай Симеонов Минев
Петър Михайлов Пашов
Надежда Минчева Костадинова
Магдалена Петрова Конакчиева
Милка Тодорова Миланова
Стефка Симеонова Светозарова
Иван Христов Георгиев
Стефка Станкова Колева
Стефка Александрова Христова
Йордан Максимов Димитров
Венцислав Велинов Чучуков
Стоян Милев Стоянов
Стойка Желязкова Вълчева
Мария Димитрова Кирова
Атанас Господинов Атанасов
Стилиян Емилов Енчев
Жеко Михалчев Жеков
Атанаска Стоймирова Андонов
Цветанка Симеонова Манзурова
Петър Кръстев Станков
Невена Григорова Ляпева
Здравка Златанова Божанова
Никола Атанасов Велчев
Красимир Венков Георгиев
Велин Любенов Христов
Цветанка Харалампиева Митрева
Радойчо Александров Атанасов
Боян Георгиев Котев
Райна Маринова Петрова
Маряна Юриева Минчева
Стойка Манчева Кънева
Мая Първанова Арсова
Александър Костадинов Миленков
Янко Стойнев Шукалски
Райна Асенова Милева
Горичка Димитрова Ангелова
Никола Кирилов Очипалски
Цанко Йорданов Георгиев
Калина Атанасова Хаджийска
Йорданка Стоименова Даскалова
Норка Георгиева Стоицова
Маряна Борисова Георгиева
Теодора Райчова Георгиева
Елмира Василева Василева
Илинка Георгиева Манова
Валентина Георгиева Манчева
Генчо Йорданов Стоименов
Райна Никифорова Котева
Катинка Борисова Очипалска
Бойка Танева Георгиева
Богдан Борисов Георгиев
Владислав Благоев Манзуров
Евдокия Кирилова Царева
Иван Борисов Валявичарски
Върбан Петков Върбанов
Цветка Атанасова Милчева
Веска Бойчева Господинова
Латка Тодорова Русева
Галина Жекова Георгиева
Ангел Атанасов Христов
Живко Делчев Жечев
Мария Гунева Дамянова
Катерина Георгиева Комитова
Михаил Асенов Гунчев
Веска Илиева Кръстева
Георги Ангелов Начков
Георги Василев Кабов
Ирина Димитрова Гюрганина
Елена Ангелова Дафова
Димитранка Иванова Щърбева
Катерина Гавраилова Стоенчева
Дафинка Крумова Василева
Георги Христов Дечев
Диана Георгиева Дюдюкова
Владимир Георгиев Канчин
Георги Кирилов Томов
Цветана Петрова Сендрева
Таня Георгиева Йоргова
Милка Иванова Кънчева
Виолета Василева Петлешкова
Георги Райчев Анчев
Илия Николов Такшаров
Стояна Георгиева Кехлибарова
Кати Тодоров Катев
Виолета Георгиева Захариева
Теодора Катева Георгиева
Маргарита Минчева Дамянова
Виолета Милчева Колева
Стойка Петрова Куманова
Иван Стоянов Тодоров
Георги Николов Куцаров
Валентина Добрева Георгиева
Величка Димова Митева
Иванка Димова Маринова
Станислав Енчев Енчев
Илия Тодоров Илиев
Лиляна Иванова Колева
Росица Стоянова Стоянова
Илияна Петрова Петрова
Надя Йорданова Петрова
Димчо Митев Димов
Галина Митева Георгиева
Елена Великова Мирчева
Мариета Георгиева Иванова
Илхан Лютфи Хасан
Севдалин Цветанов Ангелов
Метин Февзи Юсуф
Левент Фикрет Хамид
Емил Велинов Асенов
Зоя Димитрова Балева
Радка Желязкова Тюлиева
Тодорка Николова Игнатова
Гинка Драгиева Дикова
Невена Иванова Стоянова
Велико Василев Василев
Стефан Петров Ганев
Чанко Миндов Мирчев
Янка Костадинова Карагьозова
Златка Иванова Маркова
Марийка Пенева Тодорова
Пенка Добрева Димитрова
Мима Кирилова Великова
Руси Видев Дончев
Златко Мавродиев Великов
Диляна Любенова Кънчева
Златко Ставрев Ставрев
Коста Кирилов Парашкевов
Иван Атанасов Берберов
Яни Димитров Ходжев
Красимира Райкова Ходжева
Тонка Димитрова Димитрова
Мария Иванова Данданова
Ганчо Вълчев Ганчев
Петкана Петрова Петрова
Иванка Тодорова Кожухарова
Златка Василева Петкова
Иван Апостолов Апостолов
Нана Янакиева Кузмова
Тодора Стаматова Иванова
Иван Димитров Костадинов
Евгени симеонов Чавдаров
Лина Дикова Коева
Георги Любенов Игнатов
Филип Николаев Смолев
Тодорка Янкова Габровлийска
Елена Николова Стоянова
Цвятко Николов Иванов
Станка Стойчева Митева
Мартин Бойчев Костадинов
Мария Петкова Камбурова
Нанка Илиева Димитрова
Апостол Петров Димитров
Емилия Николова Аракелян
Саркис Аракел Аракелян
Татяна Костова Сулева
Зора Маринова Ставрева
Александър Иванов Андонов
Иванка Златанова Андонова
Димитър Кирилов Атанасов
Янчо Петков Пепеляшев
Димитър Атанасов Димитров
Андреана Иванова Димитрова
Дейвид Пейчев Гальов
Тодорка Минкова Манолова
Николай Вълков Николов
Огняна Каменова Генчева
Никола Димитров Велев
Руси Драгнев Колев
Алдин Латинов Коюмджиев
Петър Райков Богданов
Василена Динкова Василева
Снежана Ивайлова Иванова
Анелия Петрова Асенова
Стоян Енчев Ангов
Венелин Георгиев Генков
Стефан Георгиев Георгиев
Валентина Енчева Димитрова
Кръстинка Динева Бъчварова
Стоян Георгиев Бъчваров
Станислава Желязкова Бъчварова
Ирина Иванова Николова
Жанина Иванова Кандилова
Атанас Желязков Пенев
Мария Велева Бодурова
Димитринка Василева Арабаджиева
Георги Димов Димов
Петя Иванова Йорданова
Диян Георгиев Янев
Татяня Василиевна Костадинова
Станка Кънева Загорова
Веселин Радев Вълчев
Кремена Иванова Колева
Ангела Петкова Курбанова
Мария Жекова Минчева
Емил Илиянов Фотев
Ивилина Матеева Фотева
Петьо Николов Чалов
Мрина Николова Чалева
Николай Илиянов Фотев
Зоя Стоянова Пеева
Каталина Александрова Иванова
Дора Минчева Петкова
Георги Димов Иванов
Евдокия Николова Илиева
Нина Цвяткова Йоргова
Теодора Добрева Атанасова
Жечка Вълканова Проданова
Камелия Стойчева Славова
Красимира Антонова Градинарова
Лиляна Димитрова Стойчева
Веселин Костадинов Кутинов
Димитринка Кирилова Кутинова
Таня Христова Зеленикова
Събина Георгиева Зеленикова
Магдалена Йорданова Христова
Керка Георгиева Грудева
Любка Вълчева Качарова
Димитър Петков Димитров
Николай Хубенов Фералиев
Хубен Маринов Фералиев
Мария Драганова Атанасова
Добринка Монева Георгиева
Пенка Ангелова Андреева
Диша Иванова Чанева
Стилияна Павлова Михалева
Атанас Цветков Павлов
Радка Димова Василева
Стоянка Петкова Николова
Иван Сотиров Панайотов
Иван Тодоров Гальов
Иванка Желева Радукова
Тинка Димитрова Николова
Виолета Петрова Христова
Йовка Йовчева Георгиева
Жечка Георгиева Боруджиева
Калинка Стаматова Червенкова
Атанас Стаматов Въргов
Добринка Петрова Въргова
Петранка Кирова Папазова
Иванка Видева Колева
Драга Парушева Аведисян
Маргарита Никифорова Цветкова
Райна Станкова Котленска
Иванка Богданова Кирова
Надежда Мавродиева Кортезова
Илия Георгиев Тодоров
Иван Цветков Караянакиев
Петрушка Стойчева Петрова
Милица Димитрова Димитрова
Дочка Атанасова Димитрова
Радка Костадинова Шарова
Костадин Йорданов Лазаров
Станка Ангелова Стаматова
Иванка Михова Стаматова
Лидия Веселинова Лазарова
Роза Костадинова Щерева
Красимир Радков Добрев
Димитър Андреев Костадинов
Албена Андреева Омран
Стоянка Йовчева Ангелова
Елена Колева Митева
Тодора Стайкова Иванова
Недялка Христова Червенкова
Иван Василев Василев
Йорданка Николова Турлакова
Веселин Тодоров Турлаков
Димитър Кръстев Георгиев
Дора Великова Христова
Цанко Метев Пръвчев
Стоян Янков Стоянов
Станка Димитрова Иванова
Василка Славчева Янева
Митко Димитров Деянов
Ганчо Добрев Ганчев
Никола Иванов Колев
Султанка Николова Палджакова
Радка Генчева Балева
Яни Георгиев Генчев
Атанаска Русева Атанасова
Атанас Николов Камбуров
Тошка Димова Кишерликова
Яни Георгиев Кишерликов
Дарина Георгиева Дачева
Таньо Стоянов Бенев
Валентин Кръстев Райчев
Бойко Тодоров Пирев
Любомир Иванов Гинев
Емилиян Тенев Симеонов
Антония Недялкова Симеонова
Дончо Филипов Филипов
Димитър Иванов Гьонов
Лилия Димитрова Германова
Ирина Димчева Стамболиева
Мара Атанасова Момчева
Благойка Димитрова Стоянова
Георги Иванов Димитров
Петър Георгиев Пачев
Димитринка Андонова Александрова
Стефка Никитова Григорова
Маргарита Тончева Гашева
Тодорка Димитрова Кирязова
Деспа Георгиева Колева
Мира Йовкова Кючукова
Мария Христова Томова
Мария Ганчева Василева
Керанка Христова Георгиева
Николай Атанасов Дяков
Красимир Николаев Костадинов
Марияна Георгиева Гамова
Марин Ганчев Бончев
Кера Илиева Михайлова
Христо Танев Христов
Мария Иванова Христова
Величка Генчева Карапетрова
Иван Николов Георгиев
Николай Александров Колев
Ради Николов Джунев
Теодора Атанасова Георгиева
Станка Стоянова Урдова
Николай Стефанов Стефанов
Радка Георгиева Шейтанова
Станка Михайлова Пъндева
Елеонора Димитрова Калчева
Сула Иванова Дойнова
Милка Калчева Колева
Калинка Димова Василева
Паруш Желязков Парушев
Таня Николова Сарафова
Николета Христова Найденова
Костадин Русенов Петров
Стефан Борисов Белев
Коста Георгиев Сургучев
Любка Михайлова Карчева
Христинка Петрова Сирачева
Калоян Георгиев Попов
Росен Колев Димитров
Георги Петков Мешов
Стоян Лъчезаров Минев
Алекси Тодоров Калоянов
Продан Стоянов Коларов
Недялка Кирилова Вангелова
Станимир Любомиров Гинев
Катя Петкова Божкова
Росица Георгиева Балева
Малинка Великова Минева
Софка Петрова Илиева
Димитрина Ненчева Иванова
Севдалина Петрова Василева
Тодор Янчев Челебиев
Тотка Стаматова Морфова
Димитричка Желева Георгиева
Георги Ставрев Морфов
Христина Николова Сейкова
Димитър Тодоров Харбалиев
Георги Величков Павлов
Христо Станков Дженгозов
Станка Христова Христова
Ирина Василева Михова
Слави Ганев Стамов
Димо Апостолов Василев
Георги Цветков Георгиев
Пенка Петкова Димова
Вълкана Савова Костадинова
Димитринка Николова Андонова
Иван Господинов Костадинов
Михо Господинов Костадинов
Жана Николова Динкова
Марийка Иванова Панайотова
Галина Ангелова Дараданова
Бонка Димитрова Петрова
Щерион Костов Войводов
Минка Янчева Пентакиева
Тонка Георгиева Петкова
Димитър Костов Костов
Иванка Кръстева Величкова
Марийка Ангелова Колева
Христо Бенев Тотев
Марийка Георгиева Димитрова
Веселина Богданова Димова
Ирина Николова Жекова
Величка Янакиева Вангелова
Миглена Георгиева Парашкевова
Минка Димитрова Алексиева
Станка Илиева Грънчарова
Боряна Костова Георгиева
Станислав Станков Пиперов
Йонка Пенкова Николова
Иван Стефанов Стоянов
Гинка Гачева Чолакова
Стамат Костов Стаматов
Теньо Димов Чолаков
Атанас Янев Атанасов
Живко Христов Кочев
Снежана Вескова Стефанова
Галина Божидарова Иванова
Петя Валентинова Куцарова
Шакир Мехмедов Галилов
Вероника Николаева Колева
Георги Любенов Филипов
Николай Тодоров Куцаров
Красимир Руменов Желев
Борис Денев Георгиев
Недко Руменов Иванов
Яница Николаева Тодорова
Милен Любенов Филипов
Диана Иванова Стоянова
Велико Георгиев Цонев
Ивелин Дианов Игнатов
Диана Игнатова Апостолова
Анна Ненова Райкова
Юлиян Георгиев Славов
Трифон Георгиев Георгиев
Детелина Венциславова Великова
Тинка Енчева Ангелова
Бойко Асенов Георгиев
Асан Ахмедов Осман
Людмил Норов Тодоров
Борислав Петров Великов
Анатоли Кирилов Николов
Петър Хинков Хинков
Румяна Димитрова Радкова
Тодор Димитров Иванов
Адриан Дионисиев Василев
Пенка Димитрова Попова
Стефко Петров Карацимеонов
Йордан Георгиев Кованлъшки
Кирил Борисов Ивановски
Чавдар Чавдаров Синанов
Огнян Сабинов Балдев
Пламен Димитров Папуров
Илия Андреев Марчев
Вергил Джонев Захаринов
Виолетка Евлогиева Захаринова
Виолета Асенова Стратиева
Стефани Руменова Василева
Ася Пламенова Станимирова
Валентин Димитров Лозанов
Галина Димитрова Петрова
Венцислав Кирилов Младенов
Христина Станоева Йосифова
Борис Фердинандов Ганчев
Ивайло Красимиров Иванков
Добри Недялков Козалиев
Ангел Филипов Голев
Янко Борисов Кючуков
Кирилка Петрова Къркаличева
Станислав Атанасов Видев
Владимир Николов Бамбалов
Михаил Димитров Димитров
Данка Димитрова Сантова
Пламен Борисов Меликов
Любомир Петков Стоилов
Васил Стайков Янков
Георги Лозев Гогов
Гинка Лавчева Бончева
Даниела Радомирова Ванчева
Мария Атанасова Иванова
Стефан Бончев Стефанов
Еленка Димова Добрева
Добрина Димитрова Новоселска
Максим Димитров Дечев
Величка Колева Стоянова
Евгений Петров Петрохански
Николай Атанасов Атанасов
Никола Аврамов Михайлов
Яни Анастасов Янулов
Иван Иванов Великов
Георги Христов Божков
Веселина Димитрова Топалова
Георги Петров Петрохански
Галина Иванова Петрова
Динко Костадинов Бабев
Атанас Георгиев Апостолов
Даниел Димитров Божилчев
Красимира Христова Димова
Диляна Христова Илова
Тодор Добрев Митев
Велина Георгиева Георгиева
Георги Желев Славов
Лефтер Николов Атанасов
Стоян Борисов Георгиев
Васил Борисов Костов
Гинка Христова Аврамова
Тодор Велков Недялков
Росен Станиславов Зафиров
Манол Петров Бойчев
Галина Кирова Бабева
Тодор Борисов Кузлов
Иван Христов Богданов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения