Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2517-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-130 от 26.09.2023 г. от Борислав Николаев Цанковски - упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, на мястото на освободения с Решение № 2495-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК Румен Илиев Бонински – член на ОИК – Кнежа, да бъде назначен Цеко Кръстев Ангелов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Цеко Кръстев Ангелов и копие от пълномощно в полза на Борислав Цанковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кнежа, област Плевен, Цеко Кръстев Ангелов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения