Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2517-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-130 от 26.09.2023 г. от Борислав Николаев Цанковски - упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, на мястото на освободения с Решение № 2495-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК Румен Илиев Бонински – член на ОИК – Кнежа, да бъде назначен Цеко Кръстев Ангелов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Цеко Кръстев Ангелов и копие от пълномощно в полза на Борислав Цанковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кнежа, област Плевен, Цеко Кръстев Ангелов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения