Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2516-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-129 от 26.09.2023 г. от Найден Иванов Йонов - упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, на мястото на освободения с Решение № 2493-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК Фидел Панталеймонов Петров – зам.-председател на ОИК – Брегово, да бъде назначена Нели Иванова Попърданова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от пълномощно в полза на Найден Йонов и копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Иванова Попърданова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Брегово, област Видин, Нели Иванова Попърданова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения