Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2513-МИ
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Лом

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1074/01.10.2015 г. от ОИК – Лом, с приложени към него документи относно назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Лом.

Към преписката са приложени: протокол № 17 от 28.09.2015 г. на ОИК – Лом; искане от Радослав Ванков Бояджиев – секретар на ОИК – Лом с вх. № 106/25.09.2015 г.; предложение от Драган Георгиев Цветанов – член на ОИК, с вх. № 110/28.09.2015 г.; поименните предложения на присъствалите на консултациите парламентарно представени партии и коалиции; копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите – 8 бр.; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; протокол от 16.09.2015 г. за проведени консултации при кмета на община Лом с приложени към него 2 бр. възражения; покани за присъствие на консултациите.

На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Лом не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции относно разпределението на ръководните места в СИК. Протоколът не е подписан от представителя на ПП „ГЕРБ“ и от представителя на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, които са напуснали консултациите.

На заседание на 28.09.2015 г. на ОИК – Лом, са разгледани двете постъпили предложения – искане от Радослав Ванков Бояджиев и предложение на Драган Георгиев Цветанов, в резултат на което ОИК – Лом, е приела отхвърлителни решения № 104 и № 106 от 28.09.2015 г. съгласно чл. 85, ал. 4, изр. последно от ИК.

При непостигнато съгласие, съобразявайки се с методика към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., Централната избирателна комисия назначава СИК на територията на община Лом.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Лом от № 122400001 до № 122400052 включително, без секции № 122400048 и № 122400050, както следва:

 

№ на СИК

Длъжност

Име

Презиме

Фамилия

122400001

Председател

Габриела

Кирилова

Каменова

 

Зам.-председател

Любомира

Ефремова

Петрова

 

Секретар

Лиляна

Иванова

Флорова

 

Член

Феймие

Исмаилова

Мустафова

 

Член

Желю

Тодоров

Владимиров

 

Член

Йорданка

Иванова

Айвалиотис

 

Член

Петър

Цветанов

Петров

122400002

Председател

Павлина

Милчова

Спиридонова

 

Зам.-председател

Милчо

Борисов

Милов

 

Секретар

Юлия

Рангелова

Иванова

 

Член

Милена

Илиянова

Маринова

 

Член

Ирена

Емилова

Крумова

 

Член

Паулина

Иванова

Борисова

 

Член

Галя

Николаева

Ангелова

122400003

Председател

Христина

Йорданова

Цветанова

 

Зам.председател

Марияна

Кръстева

Габровска

 

Секретар

Фросия

Евстатиева

Радулова

 

Член

Снежа

Пекова

Николова

 

Член

Жана

Асенова

Станева

 

Член

Рени

Неофитова

Борисова

 

Член

Цветомила

Венелинова

Велкова

122400004

Председател

Иванка

Борисова

Димитрова

 

Зам.председател

Стела

Страшимирова

Георгиева

 

Секретар

Райна

Лозанова

Михайлова

 

Член

Дилян

Асенов

Чирков

 

Член

Емил

Иванов

миланов

 

Член

Вилияна

Кирилова

Стоянова-Опрова

 

Член

Биляна

Кирилова

Рафаилова

122400005

Председател

Роза

Георгиева

Кунчева

 

Зам.-председател

Мария

Антонова

Андреева

 

Секретар

Галя

Сашова

Илиева

 

Член

Жасмина

Боянова

Николова

 

Член

Анка

Димитрова

Горгачева

 

Член

Мелина

Андреева

Милушева

 

Член

Виктор

Кирилов

Бърлатов

122400006

Председател

Милка

Господинова

Петрова

 

Зам.-председател

Емилия

Петрова

Тодорова

 

Секретар

Ивона

Петрова

Арсенова

 

Член

Марийка

Любенова

Иванова

 

Член

Люсиена

Андреева

Милушева

 

Член

Финка

Петрова

Стоянова

 

Член

Ася

Калчева

Методиева

122400007

Председател

Изолина

Цветанова

Александрова

 

Зам.-председател

Адриана

Цветанова

Петрова

 

Секретар

Радка

Параскевова

Йорданова

 

Член

Соня

Викторова

Петрова

 

Член

Стоянка

Стоянова

Софрониева

 

Член

Надя

Йорданова

Стефанова

 

Член

Корнелия

Емилова

Ангелова

122400008

Председател

Красимир

Петров

Тодоров

 

Зам.-председател

Ирена

Веселинова

Барболова

 

Секретар

Наташа

Александрова

Славчева

 

Член

Румянка

Цветанова

Николова

 

Член

Мариета

Милчева

Крумова

 

Член

Емилия

Христова

Младенова

 

Член

Ина

Петрова

Динолова

122400009

Председател

Атанаска

Кирилова

Анастасова

 

Зам.-председател

Румяна

Стефанова

Петкова

 

Секретар

Леила

Михайлова

Еличова

 

Член

Кирил

Манойлов

Арсов

 

Член

Димитър

Николов

Димитров

 

Член

Юли

Генадиев

Генадиев

 

Член

Мария

Симеонова

Борисова

122400010

Председател

Любка

Петкова

Йорданова

 

Зам.-председател

Антония

Неофитова

Станкулова

 

Секретар

Надежда

Ангелова

Тонина

 

Член

Снежанка

Василева

Петкова

 

Член

Любомира

Ангелова

Любенова

 

Член

Йорданка

Русинова

Младенова

 

Член

Манол

Петров

Любомиров

122400011

Председател

Пеци

Лазаров

Петров

 

Зам.председател

Анета

Цветанова

Цветанова

 

Секретар

Камелия

Каменова

Маринова

 

Член

Галя

Ангелова

Цветанова

 

Член

Савина

Трифонова

Цветанова

 

Член

Дафинка

Тихомирова

Александрова

 

Член

Дари

Ценков

Крумов

122400012

Председател

Боян

Иванов

Радулов

 

Зам.-председател

Екатерина

Николова

Иванова

 

Секретар

Соня

 

Илиева

 

Член

Веселка

Христова

Филипова

 

Член

Ася

Цветкова

Асенова

 

Член

Надя

Георгиева

Йорданова

 

Член

Арсо

Тодоров

Цветанов

122400013

Председател

Надя

Милкова

Симеонова

 

Зам.председател

Соня

Георгиева

Златкова

 

Секретар

Радослав

Йорданов

Бузин

 

Член

Соня

Стефанова

Белева-Кузманова

 

Член

Ирена

Матеева

Маринова

 

Член

Биляна

Кирилова

Рафаилова

 

Член

Анна

Йорданова

Гергова-Савова

122400014

Председател

Любомир

Георгиев

Станков

 

Зам.председател

Георги

Найденов

Кръстев

 

Секретар

Вася

Александрова

Кирилова

 

Член

Таня

Кирилова

Михайлова

 

Член

Даниела

Михайлова

Барболова

 

Член

Диана

Илиева

Господинова

 

Член

Александър

Димитров

Николов

122400015

Председател

Виктория

Йорданова

Димитрова

 

Зам.председател

Константин

Филипов

Димитров

 

Секретар

Валентин

Димитров

Семов

 

Член

Русанка

Любомирова

Георгиева

 

Член

Първолета

Софрониева

Димитрова

 

Член

Ася

Лъчезарова

Иванова

 

Член

Златко

Христов

Георгиев

122400016

Председател

Юлияна

Кирилоава

Симеонова

 

Зам.председател

Емил

Иванов

Еленков

 

Секретар

Димитринка

Ангелова

Георгиева

 

Член

Венетка

Тодорова

Пекова

 

Член

Гошо

Василев

Георгиев

 

Член

Валентина

Владимирова

Ненкова

 

Член

Ани

Анастасова

Филинова

122400017

Председател

Стефан

Иванов

Костов

 

Зам.председател

Будьони

Владимиров

Крумов

 

Секретар

Албена

Илиева

Петкова

 

Член

Зара

Аврамова

Мутафова

 

Член

Цветан

Тодоров

Средков

 

Член

Будина

Милчева

Иванова

 

Член

Десислава

Райкова

Замфирова

122400018

Председател

Силвия

Тонева

Костова

 

Зам.-председател

Иван

Борисов

Дертлиев

 

Секретар

Николинка

Лозанова

Живкова

 

Член

Красимир

Найденов

Георгиев

 

Член

Боян

Данков

Борисов

 

Член

Юпитер

Аврамов

Костадинов

 

Член

Иван

Василев

Иванов

122400019

Председател

Невена

Антонова

Балачева

 

Зам.-председател

Даниела

Константинова

Захариева

 

Секретар

Елисавета

Кирилова

Димитрова

 

Член

Росица

Ценкова

Арсенова

 

Член

Жаклин

Симеонова

Георгиева

 

Член

Александър

Владимиров

Софрониев

 

Член

Васил

Славов

Вълчев

122400020

Председател

Пепка

Ангелова

Първанова

 

Зам.-председател

Румяна

Петрова

Вацова

 

Секретар

Явор

Иванов

Василева

 

Член

Светла

Ицова

Борисова

 

Член

Жасминка

Кирилова

Тодорова

 

Член

Наташа

Кирилова

Герасимова

 

Член

Моника

Димитрова

Динкова

122400021

Председател

Уляна

Живкова

Дамянова

 

Зам.-председател

Калина

Георгиева

Стефанова

 

Секретар

Ангелина

Михайлова

Тодорова

 

Член

Дилян

Антонов

Антонов

 

Член

Иванка

Илиева

Арсова

 

Член

Роберто

Кирилов

Крумов

 

Член

Тошко

Кирилов

Николов

122400022

Председател

Цецка

Стефанова

Димитрова

 

Зам.-председател

Маргарита

Викентиева

Анастасова

 

Секретар

Асен

Шанков

Димитров

 

Член

Красимира

Цветанова

Спасова

 

Член

Зорница

Петрова

Димитрова

 

Член

Тодор

Илиев

Ценков

 

Член

Василка

Николова

Петрова

122400023

Председател

Николай

Живов

Николов

 

Зам.-председател

Венцислава

Евгениева

Георгиева

 

Секретар

Кирил

Цветаннов

Кирилов

 

Член

Зина

Любенова

Панагюрска

 

Член

Ангел

Любенов

Любенов

 

Член

Първан

Русинов

Георгиев

 

Член

Сашко

Миленков

Манчев

122400024

Председател

Цветан

Александров

Георгиев

 

Зам.-председател

Аврам

Владимиров

Горчев

 

Секретар

Павлерия

Якимова

Цветанова

 

Член

Цветана

Неофитова

Трифонова

 

Член

Александър

Божидаров

Сашов

 

Член

Анжелина

Ванкова

Василева

 

Член

Елена

Петкова

Декова

122400025

Председател

Румянка

Каменова

Йорданова

 

Зам.-председател

Илияна

Цветанова

Асенова

 

Секретар

Емил

Златков

Манчев

 

Член

Данаил

Пламенов

Емилов

 

Член

Петко

Кирилов

Петков

 

Член

Красимира

Петрова

Гаврилова

 

Член

Паскал

Красимиров

Паскалев

122400026

Председател

Йорданка

Илиева

Христова

 

Зам.-председател

Владислав

Иванов

Борисов

 

Секретар

Лилия

Сашкова

Иванова

 

Член

Милета

Петрова

Александрова

 

Член

Александър

Миланчов

Александров

 

Член

Емил

Благоев

Димитров

 

Член

Вероника

Боянова

Борисова

122400027

Председател

Жасмина

Радославова

Спасова

 

Зам.-председател

Генади

Руменов

Неделчев

 

Секретар

Веселка

Станчева

Генадиева

 

Член

Камелия

Филимонова

Господинова

 

Член

Спасина

Върбанова

Петрова

 

Член

Апостол

Илиев

Станков

 

Член

Илиян

Стефанов

Димитров

122400028

Председател

Валентин

Любенов

Живков

 

Зам.-председател

ВЕРГИЛ

АНГЕЛОВ

ТАСКОВ

 

Секретар

Захари

Цветанов

Захариев

 

Член

Светла

Георгиева

Макавеева

 

Член

Владимир

Цветанов

Александров

 

Член

Надежда

Александрова

Семкова

 

Член

Веселин

Тонев

Иванов

122400029

Председател

Александра

Красимирова

Сеферинова

 

Зам.-председател

Георги

Аврамов

Георгиев

 

Секретар

Жасмина

Филипова

Живкова

 

Член

Цветанка

Тодорова

Ангелова

 

Член

Георги

Иванов

Герасимов

 

Член

Петко

Цветанов

Найденов

 

Член

Станка

Перчова

Младенова

122400030

Председател

Ивайло

Тодоров

Николов

 

Зам.-председател

Виктория

Василева

Йончева

 

Секретар

Кирил

Рамчов

Бонов

 

Член

Бойко

Георгиев

Благоев

 

Член

Стоян

Димитров

Кирилов

 

Член

Красимира

Емилова

Кирилова

 

Член

Снежана

Ерменкова

Найденова

122400031

Председател

Любомир

Цветанов

Любенов

 

Зам.-председател

Елка

Христова

Петрова

 

Секретар

Красимир

Димитров

Павлов

 

Член

Станислав

Митков

Борисов

 

Член

Мариета

Арсенова

Славчева-Серафимова

 

Член

Албена

Емилова

Амврозиева

 

Член

Антим

Николаев

Димитров

122400032

Председател

Димитринка

Борисова

Кузманова

 

Зам.-председател

Людмил

Младенов

Тодоров

 

Секретар

Веселин

Янчев

Петков

 

Член

Мариола

Ангелова

Ценкова

 

Член

Мария

Димитрова

Петрова

 

Член

Ирена

Иванова

Игнатова

 

Член

Йорданка

Георгиева

Нинова

122400033

Председател

Красимир

Цветанов

Александров

 

Зам.-председател

Кирилка

Серафимова

Крумова

 

Секретар

Цветанка

Каменова

Цветанова

 

Член

Соня

Доситеева

Бакърджиева

 

Член

Жулиета

Ангелова

Цветанова

 

Член

Иванка

Захариева

Спасова

 

Член

Горан

Цветанов

Горанов

 

Член

Трайчо

Дамянов

Иванов

 

Член

Александър

Михайлов

Русинов

122400034

Председател

Красимира

Венелинова

Борисова

 

Зам.-председател

Любомир

Петков

Йорданов

 

Секретар

Миглена

Иванова

Трифонова

 

Член

Елмир

Людмилов

Стефанов

 

Член

Зоя

Иванова

Борисова

 

Член

Красимир

Антонов

Георгиев

 

Член

Ирина

Любенова

Асенова

122400035

Председател

Лиляна

Кръстева

Георгиева

 

Зам.-председател

Николинка

Анчова

Ценкова

 

Секретар

Васко

Николов

Господинов

 

Член

Валентина

Михайлова

Бонева

 

Член

Христо

Николов

Христов

122400036

Председател

Младенка

Христова

Младенова

 

Зам.-председател

Елисавета

Софронова

Георгиева

 

Секретар

Йорданка

Миланова

Антова

 

Член

Борислава

Емилова

Костадинова

 

Член

Йорданка

Цветанова

Иванова

 

Член

Нина

Иванова

Първанова

 

Член

Валери

Илиев

Станчев

122400037

Председател

Васил

Цветанов

Кирилов

 

Зам.-председател

Валери

Златков

Зарков

 

Секретар

Весела

Радославова

Вескова

 

Член

Росен

Славчев

Рапчев

 

Член

Наталия

Георгиева

Иванова

 

Член

Велин

Славчов

Велков

 

Член

Василка

Илиева

Кръстева

122400038

Председател

Валери

Тодоров

Маринов

 

Зам.-председател

Младена

Аврамова

Стойкова

 

Секретар

Радка

Кръстева

Петрова

 

Член

Людмила

Мариянова

Петрова

 

Член

Емилия

Димитрова

Йорданова

 

Член

Цветелин

Стефанов

Ангелова

 

Член

Анна

Лазарова

Георгиева

122400039

Председател

Лилия

Ванчова

Михайлова

 

Зам.-председател

Милана

Семчова

Миланова

 

Секретар

Валентина

Димитрова

Кирилова

 

Член

Тихомир

Кирилов

Антонов

 

Член

Красимир

Димитров

Ерияшев

 

Член

Васил

Цветанов

Иванов

 

Член

Наташа

Иванова

Ангелова

122400040

Председател

Ренета

Владимирова

Аврамова

 

Зам.-председател

Петър

Горанов

Иванов

 

Секретар

Евдокия

Йорданова

Иванова

 

Член

Росица

Симеонова

Гергова

 

Член

Евстати

Георгиев

Евстатиев

 

Член

Ася

Петрова

Евстатиева

 

Член

Кирил

Петков

Кирилов

122400041

Председател

Христина

Ефремова

Петрова

 

Зам.председател

Иван

Георгиев

Каменов

 

Секретар

Зорка

Петрова

Петрова

 

Член

Цветана

Каменова

Кръстева

 

Член

Вера

Дамянова

Ангелова

 

Член

Димитринка

Цветанова

Миланова

 

Член

Емануил

Тошков

Кирилов

122400042

Председател

Анна

Лазарова

Стефанова

 

Зам.-председател

Мариана

Димитрова

Герасимова

 

Секретар

Николай

Антов

Кирилов

 

Член

Наташа

Борисова

Арсенова

 

Член

Оля

Красимирова

Найденова

122400043

Председател

Миланка

Колева

Милушева

 

Зам.-председател

Пепка

Спиридонова

Здравкова

 

Секретар

Росен

Александров

Иванов

 

Член

Лили

Герасимова

Трифонова

 

Член

Анета

Цветанова

Цветанова

122400044

Председател

Зоя

Йорданова

Томова

 

Зам.-председател

Данка

Александрова

Александрова

 

Секретар

Виктория

Маринова

Радулова

 

Член

Емил

Любомиров

Тодоров

 

Член

Александрия

Христова

Трифонова

122400045

Председател

Лидия

Цветанова

Любенова

 

Зам.-председател

Огнян

Панталеев

Василев

 

Секретар

Христина

Емилова

Никодимова

 

Член

Моника

Миладинова

Славчева

 

Член

Дафинка

Николова

Здравкова

 

Член

Ваня

Людмилова

Гоцина

 

Член

Николинка

Генадиева

Димитрова

122400046

Председател

Николина

Спасова

Сухарева

 

Зам.-председател

Ирена

Рангелова

Иванова

 

Секретар

Бисер

Божидаров

Борисов

 

Член

Емилия

Гоцева

Янева

 

Член

Златина

Цветанова

Фидосова

 

Член

 Емил

Николов

Иванов

 

Член

Наташа

Василева

Георгиева

122400047

Председател

Боянка

Иванова

Нанкова

 

Зам.-председател

Здравислава

Цветанова

Здравкова

 

Секретар

Петър

Младенов

Николов

 

Член

Свободин

Павлов

Колев

 

Член

Васил

Георгиев

Александров

122400049

Председател

Теменужка

Асенова

Илиева

 

Зам.-председател

Красимир

Зигфридов

Алерксандров

 

Секретар

Даниела

Иванова

Иванова

 

Член

Емилиян

Илиев

Николов

 

Член

Николина

Йорданова

Ценкова

122400051

Председател

Елеонора

Русева

Йорданова

 

Зам.председател

Владка

Василева

Иванова

 

Секретар

Красимир

Александров

Иванов

 

Член

Стефан

Марков

Гавровски

 

Член

Наталия

Атанасова

Николова

 

Член

Розета

Николова

Господинова

 

Член

Володя

Димчев

Йосифов

122400052

Председател

Вергиния

Тодорова

Илиева

 

Зам.-председател

Людмила

Цветанова

Маринова

 

Секретар

Димитринка

Цветанова

Тонева

 

Член

Марияна

Илиева

Рангелова

 

Член

 Емил

Александров

Емилов

 

Член

Милена

Красимирова

Цанкова

 

Член

Мануела

Люлиева

Янкулова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения