Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2507-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-341 от 26.09.2023 г. от Александър Кръстев - упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, на мястото на освободената с Решение № 2500-МИ от 25.09.2023 г. на ЦИК Джумиле Салих Хисар – зам.-председател на ОИК – Сърница, да бъде назначен Реджеп Ибрахим Ариф.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Реджеб Ибрахим Ариф.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Сърница, област Пазарджик, Реджеп Ибрахим Ариф, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения