Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2493-МИ
София, 25 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-11-74 от 25.09.2023 г. чрез упълномощения представител на коалиция „БСП за България“ Цветан Топчиев с приложено заявление от Фидел Панталеймонов Петров за освобождаването му като зам.-председател на ОИК – Брегово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Брегово, област Видин, Фидел Панталеймонов Петров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения