Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 248-ЕП
София, 03.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 224-ЕП от 24 април 2019 г. на ЦИК относно определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 224-ЕП от 24 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписването на името на партия АТАКА под № 14 и на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ под № 17 в бюлетината съгласно заявеното от тях при регистрацията им за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 224-ЕП от 14 април 2019 г. на ЦИК при изписването в бюлетината на наименованието на партия АТАКА и на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, както следва:

- партия АТАКА, под № 14 в бюлетината, вместо „ПП АТАКА“ да се чете „АТАКА“;

- партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, под № 17 в бюлетината, вместо „ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ да се чете „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 03.05.2019 в 13:38 часа

Свързани решения:

224-ЕП/24.04.2019

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения