Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2479-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Ивов Кирилов в качеството му на упълномощен представител на партия Българска социалистическа партия срещу решение № 216-МИ/НР от 1 октомври на ОИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. МИ-15-1149/03.10.2015 г. чрез ОИК – Силистра, до Централната избирателна комисия от Георги Ивов Кирилов в качеството му на упълномощен представител на партия Българска социалистическа партия срещу решение № 216-МИ/НР от 1 октомври на ОИК – Силистра.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. 247/02.10.2015 г.; решение № 216-МИ/НР от 1.10.2015 г. на ОИК – Силистра; протокол № 14 от 29.09.2015 г.; жалба № 242/30.09.2015 г. от Мария Димитрова Димитрова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – гр. Силистра; 2 бр. снимков материал; протокол за извършена проверка от 30.09.2015 г. във връзка с жалба № 242/30.09.2015 г.; 2 бр. пълномощни в полза на Мария Димитрова Димитрова; 1 бр. пълномощно в полза на Георги Ивов Кирилов.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Силистра, е незаконосъобразно моли да бъде отменено.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

На заседание на Централната избирателна комисия на 5 октомври 2015 г. беше предложен следният проект за решение:

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към административната преписка документи, установи, че решението е прието по повод жалба от Мария Димитрова Димитрова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Силистра, във връзка с нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Сформираната комисия от членове на ОИК – Силистра, е извършила проверка и с протокол от 30.09.2015 г. е констатирала наличие на агитационни материали на бул. „Македония“ до № 85, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК, извън определените за това места със заповед на кмета на община Силистра № ЗК-1504 от 18.09.2015 г.

Неоснователни са оплакванията на жалбоподателя относно недопустимостта на жалба с вх. № 242/30.09.2015 г. от Мария Димитрова Димитрова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Силистра, подадена срещу жалбоподателя в качеството му на упълномощен представител на партия „БСП“. В тази си част жалбата е неоснователна. Неоснователна е и в частта относно констатираните от ОИК нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК. Основателни са оплакванията на жалбоподателя относно диспозитив № 2 в атакуваното решение. Кметът на общината не е компетентен да установява нарушения по чл. 183, ал. 3 от ИК с акт за административно нарушение по чл. 496 от ИК. Компетентният орган за издаване актове за установяване на административни нарушения по смисъла на чл. 496, ал. 2, т. 2 от ИК е общинската избирателна комисия.

Централната избирателна комисия счита, че по отношение на втория диспозитив жалбата е основателна. В останалата си част решението е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 216-МИ от 01.10.2015 г. на ОИК – Силистра, в частта относно задължаването на кмета да налага глоба за нарушения на Изборния кодекс.

УКАЗВА на ОИК – Силистра, да приведе решението в отменената си част в съответствие с нормативните изисквания на Изборния кодекс.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216-МИ/НР от 01.10.2015 г. на ОИК – Силистра, в останалата му част.“

За предложения проект гласуваха: Ив. Грозева, Цв. Томов, Е. Христов, Вл. Пенев, Й. Ганчева и М. Бойкинова.

Против предложения проект гласуваха: Р. Матева, К. Нейкова, Е. Чаушев, М. Сюлейман, Т. Цанева и Ив. Алексиева.

Застъпено бе становище за връщане на преписката на ОИК – Силистра, за доизясняване факти около собствеността на сградата, върху която са били поставени агитационните материали.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалбата на Георги Ивов Кирилов в качеството му на упълномощен представител на партия Българска социалистическа партия срещу решение № 216-МИ/НР от 1 октомври на ОИК – Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения