Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2471-НС
София, 10 май 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия е постъпило Определение № 1059 от 29.04.2021 г. по адм.д. № 893/2021 г. по описа на Административен съд – Варна, ХVІ състав, с което е отменено Решение № 2446/13.04.2021 г. на ЦИК и е върната преписката на Комисията за разглеждане по същество и произнасяне относно законосъобразността на решение № 200 от 04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК в Трети изборен район – Варненски, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Оспореното решение на РИК в Трети изборен район – Варненски, е постановено във връзка с оплаквания за извършени нарушения в изборния ден – 4 април 2021 г. РИК в Трети изборен район – Варненски, е оставила без уважение жалбата като неоснователна по съображения, че е бланкетно формулирана, без конкретика в коя точно от всички 208 секции в изборния ден са констатирани твърдените от жалбоподателя нарушения. А по отношение на твърдените нарушения по т. 11 от жалбата РИК в Трети изборен район – Варненски, е извършила проверка, при която е установила, че няма нарушения на Изборния кодекс.

Към настоящия момент изборите за народни представители са приключили, приключила е и дейността на секционните избирателни комисии, включително и на посочените в жалбата 208 секции на територията на община Варна. Това води до невъзможност жалбоподателят да получи търсената защита, поради което Централната избирателна комисия счита, че е отпаднал правният интерес от оспорване на решението и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу Решение № 200/04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения