Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 247-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Болярово, област Ямбол, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-209 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Болярово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Атанасова Джондрова-Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Дженков Дженков

 

СЕКРЕТАР:

Димитър Йорданов Дичев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Христов Христов

 

 

Христо Велков Велев

 

 

Здравка Петкова Панайотова

 

 

Щелиян Константинов Карагеоргиев

 

 

Красимир Петров Апостолов

 

 

Маргарита Маринова Михова

 

 

Ангелина Христова Кирова

 

 

Мария Стоилова Маринова

 

 

Теодора Георгиева Георгиева

 

 

Иван Георгиев Василев

 

 

Елица Димитрова Хаджиколева

 

 

Павлина Димитрова Демирева

 

 

Минчо Петров Стоянов

 

 

Петър Николов Петров

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения