Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2465-МИ
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци“, против решение № 92-МИ от 30.09.2015 г. на ОИК - Трявна

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци“, против решение № 92-МИ от 30.09.2015 г. на ОИК – Трявна, с което е оставила без уважение негова жалба-сигнал с вх. № 8 от 29.09.2015 г. за извършено нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и чл. 182, ал. 1 от ИК, изразяващо се в откриване на предизборната кампания на Драгомир Николов – кандидат за кмет на община Трявна в ГАЛЕРИЯ „Кънчо Цанев“ – общинска собственост.

Жалбата е подадена директно до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-11-69/01.10.2015 г. Обективира се оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК – Трявна, с което сигналът е оставен без уважение и се иска от Централната избирателна комисия да наложи необходимите санкции за извършеното нарушение.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с оплакванията в жалбата и с обжалваното решение намира случая за изяснен от фактическа страна. Не се спори и са установени двата главни релевантни юридически факти за правилно разрешаване на казуса, а именно, че на 28.09.2015 г. Драгомир Николов, кандидат за кмет на община Трявна е открил предизборната си кампания в ГАЛЕРИЯ „Кънчо Цанев“, находяща се на ул. „Осми март“, или многофункционален изложбен център и, че помещението е общинска собственост.

Отделно от това, видно от мотивната част на обжалваното решение е, че има издадено надлежно разрешение с писмо изх. № 23-00-13/28.09.2015 г. за провеждане на въпросното мероприятие. Изтъква се също така, че общинският съвет Трявна не е предвидил такса за ползване на въпросното помещение, и че то може да се използва при същите условия и от други политически субекти. Тези факти са обусловили и правния извод на ОИК – Трявна, че жалбата е неоснователна и недоказана и, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК, следствие на което е постановено и обжалваното решение, което е незаконосъобразно. Централната избирателна комисия не споделя становището, че с решение на Общинския съвет или заповед на кмета на общината могат да бъдат дерогирани императивните разпоредби на чл. 168, ал. 3, с която се предвижда изрична забрана за безплатно използване на административен ресурс в предизборната кампания и чл. 182, ал. 1 от ИК, в която се съдържа забрана за провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения. Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ Ето защо Централната избирателна комисия счита, че проведеното предизборно мероприятие в помещение общинска собственост, въпреки издаденото разрешение за това, е в нарушение на горецитираните разпоредби на ИК, като жалбата следва да се уважи в тази й част. Искането, обективирано в жалбата да бъдат наложени необходимите санкции обаче се явява недопустимо, тъй като това е извън правомощията на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 92- МИ от 30.09.2015 г. на ОИК - Трявна, с което е отхвърлена жалба с вх. № 8/29.09.2015 г. от Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци“. 

УКАЗВА на ОИК – Трявна да разгледа отново подадената жалба-сигнал и да се произнесе с решение, спазвайки указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивната част на настоящото решение.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя да наложи необходимите санкции с оглед извършеното нарушение, като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения