Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2463-МИ
София, 20 април 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. № МИ-15-93 от 15.04.2019 г. и в оригинал на 19.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Криводол, с което уведомяват ЦИК, че с решение № 156-МИ от 14.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Малин Димитров Тончев като кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 156-МИ от 14.04.2021 г. на ОИК – Криводол; копие от писмо от Общински съвет – Криводол,; препис-извлечение от акт за смърт № 512 от 12.04.2021 г. на Малин Димитров Тончев. От извършената служебна проверка в Национална база данни „Население“ на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Ракево е 665, поради което кметство Ракево, община Криводол, област Враца, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения