Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-ПВР/МИ
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Генерал Тошево, област Добрич

Постъпило е заявление с вх. № 391 от 16.04.2013 г. от Георги Костадинов Стефанов, упълномощен общински председател на ПП „НДСВ" за промяна в състава на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич. Предлага се на мястото на Красимир Иванов Панайотов - член на ОИК, освободен с Решение № 2407-ПВР/МИ от 9 април 2013 г. да бъде назначен Васил Данаилов Кехайов. Към заявлението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Васил Данаилов Кехайов; пълномощни (копия) - 3 бр. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Генерал Тошево, област Добрич, Васил Данаилов Кехайов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения