Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2441-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 208, чл. 420, чл. 421 и чл. 422 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се изработват съгласно образец – Приложение № 96-МИ, съответно Приложение № 97-МИ, Приложение № 98-МИ и Приложение № 99-МИ от изборните книжа, одобрени с Решение № 1977-МИ от 16 август 2023 г. на ЦИК (обн., ДВ, бр. 71 от 18.08.2023 г.).

2. Утвърждава техническите характеристики и защитата на бюлетината:

2.1. за произвеждане на изборите за кмет на кметство, съгласно приложение № 1.

2.2. за произвеждане на изборите за кмет на община, съгласно приложение № 2;

2.3. за произвеждане на изборите за кмет на район, съгласно приложение № 3;

2.4. за произвеждане на изборите за общински съветници съгласно приложение № 4;

3. Приложенията по т. 2 към настоящото решение не се публикуват.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2557-МИ/

2973-МИ/

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения