Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2441-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са заявления вх. № 909-НС, № 910-НС и № 911-НС от 16.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 656 (шестстотин петдесет и шест) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Димитър Атанасов Стефанов
Славка Тодорова Минкова
Генади Георгиев Ганчев
Женя Стоянова Иванова
Ивайло Димитров Стефанов
Ели Ганчева Даскалова
Деяна Димитрова Христова
Ангелина Иванова Маринова
София Йорданова Божкова
Станка Стоянова Георгиева
Галина Георгиева Йорданова
Данка Русева Иванова
Росица Стефанова Милева-Рангелова
Светлана Тодорова Демирева
Янка Георгиева Димитрова
Божидар Димитров Димитров
Султанка Минчева Янкова
Кирил Борисов Комитов
Ненка Русева Александрова
Иванка Станчева Стоянова
Иванка Петрова Стефанова
Николай Костадинов Николов
Дарина Динева Господинова
Минко Николов Минков
Георги Панайотов Коларов
Веселина Станева Колева
Георги Александров Врачански
Зорница Найденова Караджова
Антоанета Красимирова Димитрова
Ростислава Красимирова Грудева
Галин Георгиев Георгиев
Стоянка Йорданова Шибилева
Севдалина Стоянова Христова
Ваня Колева Петрова
Румяна Крумова Тодорова
Теодора Янчева Каракостова
Милко Димитров Палахутев
Атанас Стайков Марков
Павлин Анастасов Балабанов
Гроздан Иванов Грозев
Маргарита Асенова Демирева
Милица Петева Петкова
Елка Николова Синабова
Боян Асенов Атанасов
Бисер Симеонов Симеонов
Сашка Антонова Тръпкова
Илия Гиргинов Габровски
Георги Димов Чакъров
Дончо Христов Колев
Иван Андонов Трингов
Иван Стойчев Стойков
Шемсетин Рамадан Сюлейман
Димитрина Петрова Александрова
Здравко Ангелов Пашов
Съби Велинов Бозов
Маргит Михайлова Василева
Надка Вълчкова Иванова
Катя Петкова Димитрова
Кирилка Грудева Стоянова
Ясен Илиянов Устренски
Здравка Пейчева Боровска
Камен Найденов Спасовски
Любомир Георгиев Дренски
Иванка Дянкова Ралчевска
Димитър Георгиев Вучков
Делян Дочев Джиговски
Димитър Стефанов Петров
Мирослав Найденов Найденов
Стефан Константинов Русенов
Павлин Пламенов Илевски
Минко Иванов Станчев
Цона Бочева Карадочева
Валентина Александрова Найденова
Ивайло Петров Стефанов
Генади Георгиев Петков
Тодор Цветанов Хиков
Петко Маринов Петков
Силвия Стефанова Ковачева
Пенко Иванов Пеевски
Ивайло Лъчезаров Марковски
Диана Христова Димитрова
Йовка Петкова Илиева
Симона Станимирова Цочева
Цанислав Дилянов Мончев
Татяна Неделчева Кацарска
Росица Васиелва Зафирова-Петрова
Ани Иванова Корчева
Веселина Кирилова Йотова
Даниела Асенова Будинова
Алис Атанасова Будинова
Жана Ивкова Методиева
Георги Василев Соколов
Борислав Племнов Боянов
Мариана Евстатиева Сергиева
Нина Руменова Шанева
Янис Руменов Янков
Божидар Василев Рангелов
Нина Кирилова Петрова
Сузана Киролова Петрова
Силвана Юриева Захариева
Йордан Племенов Методиев
Васил Кирилов Шанев
Даниела Манолова Гъркова
Евелина Вергилова Асенова
Ивета Валериева Иванова
Валери Иванов Иванов
Виолета Добрева Стоянова
Михаела Стефанова Георгиева
Васко Валентинов Илиев
Иван Димитров Ставрев
Зоя Петрова Захариева
Ваня Стефанова Василева
Димитър Иванов Димитров
Илия Първанов Гълъбов
Ваньо Добринов Колев
Станчо Йорданов Иванов
Гоце Крумов Атанасов
Юлия Георгиева Милева
Валери Смиленов Стоилов
Зоя Йорданова Маринова
Стоил Янков Шумански
Александър Милков Александров
Даниел Милчов Стойнев
Руслан Викторов Йорданов
Яна Николаева Стоилова
Атанас Татянов Огнянов
Тошко Тонев Георгиев
Милко Александров Величков
Никола Манолов Ников
Петър Стоянов Евтимов
Златка Георгиева Ставрева
Борислав Владимиров Димитров
Димитър Милачков Стаменков
Владимир Стоев Стоилов
Пламен Александров Борисов
Венцислав Асенов Тодоров
Васил Кирилов Станимиров
Ина Тодорова Найденова
Марияна Методиева Миленова
Сара Георгиева Сергиева
Любомир Исаев Цветков
Иво Асенов Симеонов
Мариела Асенова Кючукова
Славчо Златков Стоянчов
Красимир Светозаров Борисов
Димитър Стоянов Райнски
Георги Маноилов Георгиев
Татяна Цветанова Цекова
Ирина Николова Митова
Валентина Любомирова Калайджиева
Васил Костадинов Щраков
Денчо Димитров Николов
Стефан Пламенов Стефанов
Екатерин Крумов Серафимов
Стоян Александров Митов
Стефан Велинов Андонов
Георги Крумов Татарков
Станчо Иванов Григоров
Иванка Аначкова Ивкова
Евгения Недялкова Такова
Младен Симов Романов
Григор Милков Марков
Любен Милчев Макариев
Славка Борисова Панчева
Серьожка Венков Кузманов
Анка Младенова Ценева
Драга Симова Славчева
Григор Гюров Анакиев
Никола Асенов Евстатиев
Виктор Рангелов Шишков
Методи Апостолов Григоров
Петър Станоев Цветанов
Ценко Костов Христов
Павлина Славчева Цветкова
Николай Стоилов Николов
Райна Георгиева Драганова
Огнян Трайчев Виденов
Васо Бонев Савов
Венелин Димитров Узунов
Бонка Георгиева Цакова
Венета Станчева Илиева-Стоянова
Денчо Стояно Бояджиев
Добринка Иванова Монева
Илия Христов Илиев
Любомир Савов Герганов
Любомир Асенов Райчев
Милена Иванова Цанева
Мирослава Стойчева Кацарова-Цочева
Мустафа Назъм Мустафа
Таня Тодорова Петрова
Цеко Костадинов Цеков
Цонка Великова Донева
Янка Трифонова Георгиева
Милен Станчев Малчев
Петко Стоянов Стоянов
Руска Димитрова Вътева
Савина Миткова Ангелова
Симеон Асенов Захариев
Павлина Николова Русева
Миле Димитров Милев
Румян Райчев Занев
Цвятко Василев Стефанов
Андон Йорданов Мичев
Муса Велиев Дурльов
Росица Нанева Нешева
Донка Стойкова Цонева
Стоянка Дечева Кривналиева
Веска Върбанова Илиева
Весела Денчева Христова
Галина Цонева Неделчева
Марин Желязков Кръстев
Ивайло Красимиров Иванов
Станка Анчева Маринова
Гинка Маринова Балакчиева
Ганка Иванова Георгиева
Ценка Иванова Гаврилова
Иванка Борисова Атанасова
Милена Нанкова Йорданова
Дарина Пенчева Георгиева
Петранка Тодорова Колева
Анастасия Пенчева Илиева
Донка Христова Стоянова
Звезделина Русева Тончева
Гергана Иванова Велчева
Весела Славчева Сярова
Тодорка Панчева Тодорова
Даниел Йорданов Димитров
Еленка Бонева Симеонова
Атанас Дочев Петков
Наталия Тодорова Каменарова
Даринка Петрова Романска-Вискова
Мирослав Димитров Паскалев
Димитър Христов Томов
Виргиния Николаева Станкова
Велена Крумова Великова
Боряна Боянова Николчева
Спас Георгиев Спасов
Енита Иванова Василева
Добринка Атанасова Русева
Румяна Пенчева Минкова
Георги Върбанов Петков
Евдокия Методиева Христова
Валентина Петрова Стоянова
Георги Пенчев Георгиев
Боряна Иванова Матева
Ана Валентинова Михайлова-Иванова
Маргарита Христова Иванова
Дочко Илиев Дочков
Огнян Христов Джукелов
Веселин Огнянов Джукелов
Емилия Иванова Германова
Димитър Николов Вълчев
Екатерина Иванова Мончева
Ангел Петров Чолаков
Ангелина Георгиева Михайлова
Анета Михайлова Чипарова
Анна Димитрова Велкова
Апостол Манов Апостолов
Благой Иванов Зоин
Божурка Емилова Русчева
Бонка Димитрова Рангелова
Валя Асенова Николова
Васил Николов Кочев
Васил Тодоров Костов
Величка Димитрова Георгиева
Велко Димитров Кръстев
Виктория Николова Црънчева
Виолета Стефанова Ценова
Владимир Василев Миндачкин
Владимир Стоянов Георгиев
Божидар Николов Попов
Георги Благов Караджов
Георги Николов Маратилов
Георги Цветанов Навущанов
Гергана Василева Ичева
Гинка Ангелова Бонжолова
Гурко Георгиев Митев
Делчо Спасов Шишиньов
Димитрийка Ангелова Чалъкова
Димитър Ангелов Тонов
Димитър Василев Шулев
Димитър Вълчев Димитров
Димитър Илиев Гинин
Димитър Спасов Димитров
Димитър Тамянов Ганчев
Дияна Георгиева Георгиева
Донка Иванова Найденова
Евгения Ангелова Пиндева
Екатерина Йорданова Кемчева
Елена Кирилова Анова
Емилиян Цветанов Стоянов
Запринка Димитрова Спасова
Запряна Иванова Ганчева
Здравка Георгиева Петрова
Златка Николова Пейкова
Златка Петрова Пейкова
Зоя Иванова Пенова
Зоя Петрова Димитрова
Иван Бончев Илиев
Иван Георгиев Костов
Иван Николов Иванов
Иван Трайков Пенов
Иванка Атанасова Стоянова
Иванка Димитрова Куманова
Иванка Иванова Пеева
Иво Стайков Русев
Илия Димитров Петров
Илка Иванова Подскоклиева
Илко Савов Савов
Ирина Стефанова Пенчева
Йордан Стефанов Димитров
Катя Тодорова Шопова
Кирил Иванов Анов
Климентина Ангелова Узунова
Костадин Александров Кобаков
Костадин Кирилов Демерджиев
Костадин Пенев Костадинов
Красимира Василева Радева
Кристина Петкова Игнатова
Кръстьо Спасов Пенчев
Кръстьо Темелков Георгиев
Куна Панчова Моллова
Лазар Мирчев Сеферинкин
Лилия Георгиева Георгиева
Лука Петров Воденичаров
Мари Василев Кемчев
Мариана Николова Божева
Мария Димитрова Панчева
Мария Ненова Реджова
Надка Димитрова Гигова
Надя Спасова Клисурска
Найден Стоянов Тодоров
Ненко Здранков Дачев
Никола Ангелов Пешлов
Никола Димитров Гюров
Никола Петков Иванов
Николай Костадинов Пенчев
Николина Петрова Михайлова
Николина Стефанова Трънкова
Олга Петрова Армянова
Павел Гаврилов Тилев
Пенка Атанасова Цокова
Пепа Желязкова Гечева
Петка Петрова Глухкина
Петко Георгиев Димитров
Петра Иванова Делева
Петранка Александрова Божилова
Петър Атанасов Петров
Петър Георгиев Благов
Петър Георгиев Петров
Петър Николов Пеев
Петър Цветанов Стоянов
ПетърАтанасов Пенев
Радка Иванова Радева
Радка Цветанова Попова
Радослава Костадинова Иванова
Райчо Стоянов Дамянов
Рангел Янков Кофов
Росен Георгиев Комсалов
Ростислав Спартаков Крантов
Румен Цветанов Петков
Сашо Михайлов Митев
Свободка Кирилова Кобакова
Сийка Ангелова Шопова
Славчо Ангелов Мърдев
Соня Атанасова Дончева
Соня Благова Петрова
Спас Георгиев Клисурски
Спас Иванов Киричев
Спаска Андонова Панкова
СпаскаГеоргиева Халачева
Ставрида Стоичкова Благова
Стефан Йорданов Мерджов
Стефка Асенова Асенова
Стойка Стоянова Механджийска
Стоян Георгиев Парпулов
Стоян Петров Ноков
Стоянка Александрова Дъбова
Стоянка Александрова Спасова
Таня Костадинова Благова
Тодорка Георгиева Христова
Тодорка Иванова Семова
Тодорка Илиева Куртева
Томи Николов Попов
Трендафил Ангелов Величков
Фани Юриева Стоилова
Цветан Георгиев Навущанов
Цветанка Иванова Христоскова
Цветелина Стоянова Русенова
Цветка Димитрова Илиева
Цеца Стоянова Новакова
Борислав Атанасов Петров
Иванка Александрова Аргирова
Стефка Минова Коцева
Генка Василева Попова
Мирослав Иванов Златанов
Веселина Илиева Казакова
Ангел Петков Божанов
София Ангелова Коралиева
Маргарита Петрова Ангелова
Екатерина Чернева Аризанова
Димитър Йорданов Захов
Георги Петров Керелов
Елена Ангелова Джуркова
Стефан Димитров Манолев
Богдана Стоянова Стоянова
Ниази Реджепов Ислямов
Малина Алексиева Трифонова
Мария Атанасова Шиникова
Росица Иванова Сиракова
Иванка Иванова Петкова
София Василева Николова
Златка Александрова Александрова
Маргарита Йорданова Йораданова
Ангел Илиев Филипов
Радко Филипов Велев
Фанка Веселинова Батаклиева
Иван Мишев Мишев
Соня Георгиева Смилянова
Ангел Тодоров Казаков
Димитър Делчев Томчев
Анка Спасова Игнатова
Димитър Георгиев Данчев
Сава Стефанов Попов
Панко Николов Бързаков
Иван Николаев Пенев
Димитър Николов Филипов
Димитър Николов Мадин
Иван Трифонов Мутафчиев
Рангел Йорданов Николов
Надежда Пеева Узунова
Петър Борисов Пиринчиев
Мария Красимирова Батаклиева
Стоян Георгиев Радин
Димитър Стоименов Димитров
Стоян Йорданов Младенов
Тодор Георгиев Килов
Димитър Георгиев Попов
Гълъбина Георгиева Карамитрева-Иванова
Гълъбина Тодорова Куцева
Димитър Георгиев Григоров
Данаил Любенов Стаменов
Анастасия Иванова Мицова
Красимира Кунева Арнаудова
Георги Господинов Атанасов
Антонина Славова Славова
Даринка Стоянова Ненкова
Димитър Костов Костов
Красимира Трендафилова Бухалова
Красена Веселинова Василева
Георги Василев Гинин
Георги Дамянов Христов
Ганка Йорданова Петрова
Диана Иванова Дамянова
Албена Димитрова Стойкова
Симеон Маринов Симеонов
Огнян Атанасов Стоилов
Севдалина Манева Петрова
Мария Георгиева Крумова
Теодора Христова Чилова
Пейо Христев Карабалийски
Васил Йорданов Василев
Йордан Василев Василев
Златко Христев Златев
Янка Петкова Дилова
Владимир Петров Докторов
Милена Любомирова Колева
Радост Марчева Марачева
Иван Тодоров Боримечков
Янко Начев Радев
Костадин Атанасов Трендафилов
Асан Рустем Ракип
Сийка Георгиева Карамфилова
Красимира Иванова Данкова
Даринка Йорданова Шарбанова
Красимир Траянов Стоянов
Костадин Раданов Костадинов
Георги Петров Минков
Михаил Костадинов Великов
Иванка Петрова Великова
Дарина Иванова Иванова
Ваня Иванова Димитрова
Eсна Ризова Сюлейманова
Мария Стоянова Гърчилова
Пламен Атанасов Гърчилов
Иван Цветанов Иванов
Цоньо Аврамов Петров
Румяна Вълева Трънчева
Адрияна Николаева Атанасова
Виктор Руменов Цветанов
Светлана Вескова Великова
Боян Петров Димов
Даниела Цветанова Найденова
Татяна Николова Караколева - Димова
Павлина Тодорова Божинова
Пенка Димитрова Иванова
Донка Жечева Атанасова
Мариана Стефанова Шидерска
Христо Иванов Христов
Петър Кръстев Петров
Калчо Куртев Кавалджиев
Галина Стоянова Георгиева
Денка Иванова Георгиева
Златин Алексиев Киров
Митьо Янев Василев
Миньо Райчев Минев
Димка Железчева Добрева
Еленка Иванова Иванова
Младен Петров Младенов
Митка Василева Иванова
Неделчо Димитров Костадинов
Станка Димова Дончева
Пенка Щилиянова Тодорова
Тона Иванова Колева
Станка Николова Атанасова
Михал Иванов Михалев
Жана Николова Султанова
Елка Савова Янкова
Георги Гичев Георгиев
Венелин Иванов Дойчев
Радка Владева Павлова
Анелия Драгомирова Стефанова
Петкана Колева Недева
Коста Тодоров Василев
Мария Георгиева Ангелова
Петър Толев Йорданов
Антон Атанасов Данаилов
Адриана Георгиева Харизанова
Антон Иванов Антонов
Ангел Кунчев Костов
Бисер Йорданов Томов
Божанка Цветкова Стоянова
Борис Георгиев Борисов
Валентин Дечев Матев
Валентин Йорданов Петков
Валентин Николов Николов
Валентина Атанасова Колева
Валентина Стоянова Христова
Валери Крумов Даракев
Васил Димов Петков
Виолета Великова Атанасова
Галина Неделчева Атанасова
Галина Тодорова Влахова
Галя Илиева Стоянова
Георги Великов Георгиев
Георги Кирилов Йовчев
Гинка Петрова Маринова
Деница Стефанова Димитрова
Димитринка Стоянова Маринова
Диана Йорданова Дочева
Джавид Юсуфов Ахмедов
Елена Върбанова Христова
Ивайло Стефанов Христаков
Иван Николов Падалски
Иван Тодоров Иванов
Иван Тодоров Минков
Иванка Костадинова Йовчева
Иванчо Симеонов Иванов
Иво Николаев Петров
Илиян Димов Илиев
Илиян Хинков Хинков
Йонка Йорданова Ангелова
Йордан Василев Рачев
Йордан Спасов Йорданов
Йордан Трифонов Обрешков
Йорданка Петрова Йолова
Кръстю Станчев Николов
Маргарита Ангелова Молнар
Мария Георгиева Рачева
Мария Петрова Йонкова
Милка Христова Иванова
Михала Димитрова Илиева
Надежда Иванова Стойчева
Недялка Стоянова Йовчева
Неделчо Атанасов Атанасов
Неделя Недева Варимезова
Ненко Светославов Иванов
Иван Атанасов Иванов
Йордан Бонев Топалов
Кръстю Атанасов Кръстев
Огнян Георгиев Борисов
Пенка Василева Илиева
Пенка Гичева Петрова
Пенка Маринова Тодорова
Пенчо Петров Пенчев
Ради Иванов Радев
Радосвета Илиева Динкова
Светлозар Людмилов Цанев
Свилен Лазаров Лазаров
Станчо Любенов Станчев
Стефан Георгиев Димитров
Стефан Колев Спасов
Стефка Маринова Маринова
Стойчо Великов Стойчев
Събка Маринова Цанева
Таня Косева Колева
Теодор Велизаров Гигов
Теодор Миленов Влахов
Тихомир Людмилов Цветков
Тодорка Петкова Николова
Тодорка Христова Смилова
Цветелина Николова Георгиева
Цонка Трифонова Атанасова
Щерю Христов Щерев
Райна Димитрова Кънева
Наталия Славчева Николова
Лилия Борисова Каменовска
Теменужка Иванова Янакиева
Пепи Георгиев Туртански
Пепи Цветанов Стоянов
Илияна Милева Митрева
Десислава Цецова Димитрова
Вера Петрова Горанова
Аурика Петрова Сабо
Василка Стоянова Митрашева
Славка Ангелова Проданова
Пламен Христов Петров
Паула Веселинова Бърдарска
Ричард Петров Петров
Татяна Димитрова Въльовска
Мариета Иванова Бецинска
Малина Ангелова Лилоска
Илияна Божидарова Боримечкова
Иван Георгиев Димитров
Васил Иванов Червеняшки
Елеонора Иванова Вельова
Нешка Христова Иванова
Даринка Ангелова Миковска-Ицовска
Пепи Маринов Данчев
Николай Славчев Георгиев
Стефка Банкова Панагюрска
Боряна Детелинова Костовска
Йордан Йорданов Митев
Рени Мирославова Георгиева
Йордан Тихомиров Ангелов
Ради Манолов Антонов
Даринка Лазарова Вънова
Богдана Кръстева Маринова
Йонка Върбанова Нанова
Мариана Петкова Стоянова
Стефан Николов Пецински
Георги Димитров Милев
Кузман Иванов Ралински
Йорданка Петкова Стоянова
Миряна Николова Вълкова
Мария Йорданова Петкова
Роза Георгиева Ветова
Мирослав Огнянов Цанов
Виола Василева Стайкова
Божидарка Асенова Драганова
Ана Лалова Бенчева
Венетка Спасова Попова
Роза Цветкова Сотирова
Иван Станчев Димитров
Радостина Красимирова Христова
Незабравка Маринова Иванова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения