Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 244-ПВР/МИ
София, 14 август 2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брусарци, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Брусарци, област Монтана, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-188 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Брусарци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брусарци, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцислава Симеонова Младенова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петрана Йорданова Велкова

 

СЕКРЕТАР:

Лора Горанова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Петрова Спасова

 

 

Русалка Георгиева Рангелова

 

 

Марта Петрова Славчева

 

 

Анатоли Сашков Александров

 

 

Гергана Олегова Георгиева

 

 

Веска Георгиева Василева

 

 

Иван Ангелов Иванов

 

 

Лиляна Петрова Георгиева

 

 

Кирил Кирилов Георгиев

 

 

Ивелин Йорданов Василев

 

 

Светослав Любенов Трендафилов

 

 

Мариана Никифорова Димитрова

 

 

Пепи Йорданов Петков

 

 

Силвия Радева Тотева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения