Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 244-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брусарци, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Брусарци, област Монтана, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-188 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Брусарци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брусарци, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцислава Симеонова Младенова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петрана Йорданова Велкова

 

СЕКРЕТАР:

Лора Горанова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Петрова Спасова

 

 

Русалка Георгиева Рангелова

 

 

Марта Петрова Славчева

 

 

Анатоли Сашков Александров

 

 

Гергана Олегова Георгиева

 

 

Веска Георгиева Василева

 

 

Иван Ангелов Иванов

 

 

Лиляна Петрова Георгиева

 

 

Кирил Кирилов Георгиев

 

 

Ивелин Йорданов Василев

 

 

Светослав Любенов Трендафилов

 

 

Мариана Никифорова Димитрова

 

 

Пепи Йорданов Петков

 

 

Силвия Радева Тотева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения