Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2433-НС
София, 9 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

Постъпило е заявление с вх. № НС-15-381 от 09.04.2021 г. от Йоана Иванова Антонова-Колева, назначен с Решение № 2033-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Със заявлението си Йоана Антонова иска да бъде освободена като член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Йоана Иванова Антонова-Колева, ЕГН  …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения