Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2426-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Огнян Върбанов Цеков – независим кандидат за общински съветник в община Монтана, и Граждански инициативен комитет – Монтана, срещу решение № 189-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Монтана

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-12-22/28.09.2015 г. от  Огнян Върбанов Цеков – независим кандидат за общински съветник в община Монтана, и Граждански инициативен комитет – Монтана, срещу решение № 189-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Монтана, с което е отказана регистрацията на Огнян Върбанов Цеков като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет, представляван от Цецко Борисов Илиев.

Жалбата е постъпила в срок, но по съществото си е неоснователна, тъй като не се излага нито едно релевантно твърдение, с което да се подкрепи искането. Изложени са ирелевантни факти, касаещи обсъждане на Конституцията на Република България, авторите на Изборния кодекс, покупката на изборни резултати, данни на Евростат и др.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Огнян Върбанов Цеков – независим кандидат за общински съветник в община Монтана, и Граждански инициативен комитет – Монтана, срещу решение № 189-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Монтана, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения