Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2424-МИ/НР
София, 30.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево

Постъпила е жалба от Предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево на електронната поща на Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № МИ-15-1013/29.09.2015 г.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево, с което е оставена жалбата им срещу кмета и заместник-кметовете и кандидатът за кмет, изпълняващи служебните си задължения в нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК. Посочено е също така, че и към настоящия момент същите нарушават посочените разпоредби на ИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево.

Жалбата е подадена от предизборния щаб на ГОТ, а участник в изборите е местна коалиция „Гражданско обединение за Тошево“. От същата не става ясно от кого е подписана – председателят на предизборния щаб на ГОТ или представляващия местната коалиция, с оглед на което ЦИК приема, че жалбата е подписана от лице, което не е легитимирало надлежно представителната си власт. Същата е недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения