Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2424-МИ/НР
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево

Постъпила е жалба от Предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево на електронната поща на Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № МИ-15-1013/29.09.2015 г.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево, с което е оставена жалбата им срещу кмета и заместник-кметовете и кандидатът за кмет, изпълняващи служебните си задължения в нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК. Посочено е също така, че и към настоящия момент същите нарушават посочените разпоредби на ИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево.

Жалбата е подадена от предизборния щаб на ГОТ, а участник в изборите е местна коалиция „Гражданско обединение за Тошево“. От същата не става ясно от кого е подписана – председателят на предизборния щаб на ГОТ или представляващия местната коалиция, с оглед на което ЦИК приема, че жалбата е подписана от лице, което не е легитимирало надлежно представителната си власт. Същата е недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от предизборен щаб на ГОТ – Гражданско обединение за Тошево срещу решение № 096 от 27 септември 2015 г. на ОИК в община Генерал Тошево, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения