Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2422МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2399-МИ от 13 септември 2023 г. е регистрирала партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІІІ, т. 16 от Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № МИ-04-03-81 от 14.09.2023 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2463 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ (ПП ДОСТ)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., извършена с Решение № 2399-МИ от 13 септември 2023 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения