Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2421-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2400-МИ от 13 септември 2023 г. е регистрирала партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІІІ, т. 16 от Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № МИ-04-03-82 от 14.09.2023 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 1993 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., извършена с Решение № 2400-МИ от 13 септември 2023 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения