Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2421-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2400-МИ от 13 септември 2023 г. е регистрирала партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІІІ, т. 16 от Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № МИ-04-03-82 от 14.09.2023 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 1993 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., извършена с Решение № 2400-МИ от 13 септември 2023 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения