Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2421-НС
София, 12 април 2013 г.

ОТНОСНО: сигнал от Волен Сидеров – председател и представляващ ПП „Атака“ за предизборна агитация на ПП „ГЕРБ“ в нарушение на чл. 128 от ИК

Постъпил е сигнал с вх. № 619-НС/09.04.2013 г. от ПП „Атака" представлявана от Волен Сидеров в качеството си на председател на партията за предизборна агитация на ПП „ГЕРБ" в нарушение на чл. 128 от ИК.
В сигнала се твърди, че на 7 април 2013 г. в зала „Арена Армеец", гр. София, е излъчен предизборен клип на ПП „ГЕРБ" и са анонсирани агитационни послания. Подалият сигнала председател на ПП „Атака" настоява ЦИК да предприеме необходимите действия и да санкционира ПП „ГЕРБ" за нарушение на Изборния кодекс.
Към сигнала не са приложени документи, аудио-визуални или други доказателства в подкрепа на подадения сигнал.
Централната избирателна комисия на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 с протоколно решение от 10 април 2013 г. е изискала от Съвета за електронни медии информация на електронен носител относно отразяването в електронните медии на събитие на ПП „ГЕРБ", проведено на 7 април 2013 г. в зала „Арена Армеец"
С вх. № 777-НС/11.04.2013 г. на ЦИК е постъпило от Съвета за електронни медии придружително писмо с DVD със запис на следните телевизионни програми: БНТ 1, БНР - Хоризонт, БТВ, Нова телевизия, ТВ 7, БОА, Канал 3, ТВ Европа и СКАТ.
Централната избирателна комисия след като извърши проверка по предоставения й сигнал, установи следното: на 7 април 2013 г. в зала „Арена Армеец" е проведена национална конференция на ПП „ГЕРБ". На това събитие ръководството на политическата партия е извършило отчет на партията за изтеклия мандат - 2009-2013 г.; представило е пред участниците в конференцията предизборната си платформа и водачите на 31 листи във всеки многомандатен изборен район. Обсъдени са критериите за подбор на водачите и кандидатите за участие в листите на партията, икономическото развитие на страната и отделните региони, представен е девизът на предизборната кампанията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. От събраните от ЦИК данни не може по категоричен начин да се установи дали на проведената национална конференция на ПП „ГЕРБ" е анонсиран предизборният клип на партията, както и агитационни послания, които ще се използват в предстоящата предизборна кампания, каквито твърдения има в подадения сигнал.
От представения електронен носител с информация за отразяване на събитието, организирано от ПП „ГЕРБ" на 7 април 2013 г. в зала „Арена Армеец" се установява, че телевизии и радиа с национален обхват са счели, че провеждането на това събитие е новина и са го отразили в своите ежедневни хроники и предавания. Подробни репортажи и преки включвания от конференцията на ПП „ГЕРБ" са извършили на 7 април 2013 г. БНТ, БТВ, ТВ Европа, Канал 3 и др. телевизии с национален обхват.
Масираният начин на отразяване на събитието в електронните медии и множеството преки включвания от зала „Арена Армеец" създава впечатление за предизборна агитация. Прави впечатление, че предаването на БНТ „Неделя х 3" обръща много сериозно внимание върху конференцията, като повече от една трета от времето му е отделено на пряко предаване или коментари на конференцията и посланията на ПП „ГЕРБ", изразени на събитието. Отразяването на събитието във вечерните новини на 7 април 2013 г. и сутрешните новинарски емисии на 8 април 2013 г. от посочените електронни медии с национален обхват допринася за впечатлението, че ПП „ГЕРБ" извършва предизборна агитация.
Това впечатление се дължи на начина на отразяване на националната конференция на ПП „ГЕРБ" в електронните медии с национален и регионален обхват. От подадения сигнал и от събраните данни Централната избирателна комисия не може да установи по обективен начин, че ПП „ГЕРБ" е извършила предизборна агитация. Напротив, събраните данни показват, че впечатлението за извършена предизборна агитация се е формирало неправилно поради големия брой и продължителност на излъчване на събитието в ефира на националните телевизии и радио, за което поведение на политическия субект ПП „ГЕРБ" не може да му се вмени вина и да му се търси административнонаказателна отговорност по смисъла на Глава ХV от Изборния кодекс.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка чл. 128, и чл. 133 и следващите от Раздел ІІІ (предизборна агитация) от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнала на Волен Сидеров, председател и представляващ ПП „Атака" за предизборна агитация на ПП „ГЕРБ" в нарушение на чл. 128 от ИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения