Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2418-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-62 от 13.09.2023 г. от Мая Николова Николова – упълномощен представител на партия „Има Такъв Народ“, за промяна в ОИК – Каспичан, като към предложението е представено заявление от Деница Петкова Иванова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Каспичан, област Шумен, Деница Петкова Иванова, ЕГН, и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения