Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2414-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2355-НС от 30 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2368-НС от 31 март 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. и Решение № 2332-НС от 29.03.2021 г.

С решение № 2389-НС от 2 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г.

С решение № 2404-НС от 3 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С решение № 2408-НС от 4 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

С решение № 2410-НС от 4 април 2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя и допълва Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ангел Иванов Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 321500155, Гърция, остров Миконос, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Донка Желязкова Русева, с ЕГН …, като член на СИК № 321500155, Гърция, остров Миконос.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Димитров Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 320200017, Австрия, Клагенфурт, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Станислав Атанасов Стойков, с ЕГН …, като член на СИК № 320200017, Австрия, Клагенфурт.

 

ОСВОБОЖДАВА Велико Иванов Великов, ЕГН …, като председател на СИК № 325300377, САЩ, Маями – Форт Лодърдейл, Флорида, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ивайло Васков Кудинов, с ЕГН …, като председател на СИК № 325300377, САЩ, Маями – Форт Лодърдейл, Флорида.

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Георгиева Дурева, ЕГН …,  като секретар на СИК № 325300377, САЩ, Маями – Форт Лодърдейл, Флорида, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Ваня Кеворк Месроб, с ЕГН …, като секретарна СИК № 325300377, САЩ, Маями – Форт Лодърдейл, Флорида.

ІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2408-НС от 4 април 2021 г.

1. Текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Георги Георгиев Панайотов, с ЕГН …, като член на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство), и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА Георги Георгиев Панайотов, с ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).“

2. Текстът:

„ОСВОБОЖДАВА Кремена Костова Радинова, ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Детелина Георгиева Гайтанджиева, с ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Дюселдорф.“

Да се чете:

„ОСВОБОЖДАВА Кремена Костова Радинова, ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство), и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА Детелина Георгиева Гайтанджиева, с ЕГН …, като член на СИК № 321300125, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство).“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения