Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-61 от 13.09.2023 г. от Десислава Станимирова Рангелова – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Костинброд. Предлага се на мястото на Даниел Николаев Петров – зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Светослав Симеонов Минчев.

Към предложението са приложени: заявление от Даниел Николаев Петров за освобождаването му като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Светослав Симеонов Минчев и пълномощно в полза на Десислава Станимирова Рангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Даниел Николаев Петров, ЕГН, и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Светослав Симеонов Минчев, ЕГН.

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения