Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 240-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ихтиман, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-223 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ихтиман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Витанова Паунова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цанка Колева Кючукова-Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Биляна Йорданова Геринска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Павел Борисов Николов

 

 

Гергана Георгиева Атанасова

 

 

Аделина Мирчова Балджийска-Сивенова

 

 

Цветелина Георгиева Ноева

 

 

Георги Иванов Коларов

 

 

Таня Климентова Глигова

 

 

Стоян Георгиев Дойчев

 

 

Светослав Йорданов Георгиев

 

 

Димитрина Иванова Калковска

 

 

Елена Кирилова Анева

 

 

Валентина Младенова Петрова-Вучева

 

 

Иван Борисов Узунов

 

 

Красимир Ангелов Илиев

 

 

Невяна Божидарова Ангелова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения