Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2392-МИ/НР
София, 28.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е пимо с вх. № МИ-15-872 от 28.09.2015 г. на ЦИК от ОИК в община Стомболийски, с приложено заявление от Митко Маринов Митев, в качеството му на председател на Общински съвет на ПП „Движение за права и свободи“ – община Стамболийски, на мястото на освободената с Решение № 2305-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК. Красимира Илиева Митева – член на ОИК, да бъде назначена Албена Атанасова Колчева. Към заявлението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за висше образование и копие от личната карта на Албена Атанасова Колчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Албена Атанасова Колчева, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 28.09.2015 в 23:19 часа

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения