Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2392-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е пимо с вх. № МИ-15-872 от 28.09.2015 г. на ЦИК от ОИК в община Стомболийски, с приложено заявление от Митко Маринов Митев, в качеството му на председател на Общински съвет на ПП „Движение за права и свободи“ – община Стамболийски, на мястото на освободената с Решение № 2305-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК. Красимира Илиева Митева – член на ОИК, да бъде назначена Албена Атанасова Колчева. Към заявлението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за висше образование и копие от личната карта на Албена Атанасова Колчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Албена Атанасова Колчева, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения