Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 239-НС
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 15.06.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, представлявано от Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Теодора Георгиева Стоянова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – представляваща сдружението, в полза на Теодора Георгиева Стоянова;

- пълномощно от Теодора Георгиева Стоянова – упълномощен представител, в полза на 6 (шест) лица – представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 6 (шест) бр.;

- копие от удостоверение № 002 от 02.03.2021 г. от Министерство на правосъдието;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 6 лица за страната.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 15 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 5 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 (пет) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Велина Христова Лазова

 

2.

Михаил Милков Кирилов

 

3.

Станимир Петров Лазов

 

4.

Стоянка Иванова Янакиева

 

5.

Хранимир Борисов Генчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения