Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2388-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпило е заявлениe с вх. НС–22-1526/02.04.2021 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия от Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова, с което заявява желанието си да бъде заличена като застъпник на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова е регистрирана като застъпник на кандидатската листа на партията в избирателните секции извън страната с Решение № 2291-НС от 24 март 2021 г. на Централната избирателна комисия.

Като взе предвид представеното заявление на основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение № 2291-НС от 24 март 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в избирателните секции извън страната Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова, ЕГН … и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения