Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2388-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпило е заявлениe с вх. НС–22-1526/02.04.2021 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия от Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова, с което заявява желанието си да бъде заличена като застъпник на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова е регистрирана като застъпник на кандидатската листа на партията в избирателните секции извън страната с Решение № 2291-НС от 24 март 2021 г. на Централната избирателна комисия.

Като взе предвид представеното заявление на основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение № 2291-НС от 24 март 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в избирателните секции извън страната Петрана Стоянова Попдимитрова–Маркова, ЕГН … и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения