Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2386-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2013 г., като в мотивите грешно е изписано „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Националния комитет на партията" вместо „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Изпълнителния съвет".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2012 г., като изписаното в мотивите „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Националния комитет на партията" да се чете „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Изпълнителния съвет".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения