Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2386-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2013 г., като в мотивите грешно е изписано „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Националния комитет на партията" вместо „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Изпълнителния съвет".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2251-НС от 27 март 2012 г., като изписаното в мотивите „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Националния комитет на партията" да се чете „партията е представила протокол от заседание от 20.03.2013 г. на Изпълнителния съвет".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения