Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2385-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-170 от 01.04.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Заявлението е подписано от Веселин Найденов Марешки – представляващ КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ името на 1 (едно) лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларация от лицето, заявено за регистрация като застъпник – 1 брой;

- копие от пълномощно от Веселин Найденов Марешки в полза на Пламен Трифонов Христов;

- заверено копие от пълномощно от Пламен Трифонов Христов – упълномощен от Веселин Найденов Марешки, в полза на Любослава Антонова Новакова;

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-442 от 01.04.2021 г. се установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидатска листа на КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ в избирателни секции извън страната Георги Тодоров Аврамов, ЕГН ….

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения