Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2382-НС
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „Политически клуб „Екогласност“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

С вх. № 423-НС от 4 април 2013 г. е постъпило заявление от ПП „Политически клуб Екогласност" за отказ от регистрация. Заявлението е подписано от представляващия партията Емил Георгиев. Заявява се отказ от регистрацията на партията поради подписано споразумение за съвместно участие с БСП в парламентарните избори, насрочени на 12 май 2013 г.
Към заявлението не са приложени други документи.
Централната избирателна комисия счита, че по искането за заличаване на регистрацията на ПП „Политически клуб „Екогласност" следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани правила, които да позволяват такова правно действие.
Твърдението че има подписано споразумение с друга политическа партия за съвместно участие в изборите за народни представители, няма правна стойност. Липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай.
Съгласно разпоредбата на чл. 166, ал. 8 от ИК, когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
Дори да се приеме, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г.
Заявлението на ПП „Политически клуб „Екогласност" е заведено на 4 април 2013 г., или 8 дни след изтичане на законово определения срок.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 и чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „Политически клуб „Екогласност" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2281-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения