Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2375-НС
София, 1 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“

Постъпило е заявлениe по електронната поща с вх. № НС-18-17 от 31.03.2021 г. от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, регистрирана с Решение на ЦИК № 2184-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Със заявлението се иска да бъде заличена регистрацията като наблюдатели на 5 (пет) души, регистрирани с Решение № 2341-НС от 30.03.2021 г. на ЦИК, поради тяхното регистриране като членове на секционни избирателни комисии.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и т. 8.1. от Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 5 (пет) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Даниела Иванова Колева  
2. Емилия Маринова Занева  
3. Дафинка Борисова Димитрова  
4. Делян Красимиров Наров  
5. Бисерка Колева Стефанова  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения