Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2374-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-54 от 12.09.2023 г. от Емил Атанасов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промени в ОИК – Червен бряг. Предлага се на мястото на Ралица Асенова Атанасова – член на ОИК, да бъде назначена Даниела Танова Санкова.

Към предложението са приложени: заявление от Ралица Асенова Атанасова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Танова Санкова и пълномощно в полза на Елица Йорданова Христова-Анастасова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Ралица Асенова Атанасова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Даниела Танова Санкова, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения