Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 237-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Братя Даскалови, област Стара Загора, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-195 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Колев Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кадън Алил Осман

 

СЕКРЕТАР:

Божана Костова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Танчев Стефанов

 

 

Михаил Крумов Тодоров

 

 

Христо Стоянов Стоянов

 

 

Иванка Желева Желева

 

 

Теодора Генова Генова

 

 

Велислава Николова Иванова

 

 

Добри Христов Николов

 

 

Маринка Петрова Грозева

 

 

Николинка Георгиева Дочева

 

 

Светла Танева Кунева

 

 

Нефизе Джавит Манат-Жекова

 

 

Георги Атанасов Танев

 

 

Петър Христов Райновски

 

 

Желязко Колев Колев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения