Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 237-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Братя Даскалови, област Стара Загора, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-195 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Колев Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кадън Алил Осман

 

СЕКРЕТАР:

Божана Костова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Танчев Стефанов

 

 

Михаил Крумов Тодоров

 

 

Христо Стоянов Стоянов

 

 

Иванка Желева Желева

 

 

Теодора Генова Генова

 

 

Велислава Николова Иванова

 

 

Добри Христов Николов

 

 

Маринка Петрова Грозева

 

 

Николинка Георгиева Дочева

 

 

Светла Танева Кунева

 

 

Нефизе Джавит Манат-Жекова

 

 

Георги Атанасов Танев

 

 

Петър Христов Райновски

 

 

Желязко Колев Колев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения