Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2369-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: полиграфическа защита на протоколите на СИК (Приложение № 86) и на РИК (Приложение № 88) в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 211, ал. 2, чл. 212, ал. 6, чл. 236, ал. 1, чл. 239, ал. 1 и чл. 241, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Протоколите на секционните избирателни комисии (Приложение № 86) за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. са защитени с микротекст и уникален фабричен номер, който се полага по различна полиграфическа технология от отпечатването на текста.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всеки лист се номерира с последователна номерация. Номерът на листа се поставя в горния ляв ъгъл на листа. Всяка страница се номерира, като номерът на страницата се поставя долу по средата на съответната страница с последователна номерация. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. На всяка страница до маркера вдясно се отпечатва фабричният номер на формуляра.

Над фабричния номер се изписва „Приложение № 86".

На всеки отделен екземпляр над думите „Приложение № 86" в десния долен ъгъл се изписва съответно: „Екземпляр за ЦИК", „Екземпляр за РИК", „Екземпляр за областта" и „Екземпляр за обявяване".

2. Протоколите на районните избирателни комисии (Приложение № 88) за избиране на народни представители на 12 май 2013 г. са защитени с микротекст и уникален фабричен номер, който се полага по различна полиграфическа технология от отпечатването на текста.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всеки лист се номерира с последователна номерация. Номерът на листа се поставя в горния ляв ъгъл на листа. Всяка страница се номерира, като номерът на страницата се поставя долу по средата на съответната страница с последователна номерация. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. На всяка страница до маркера вдясно се отпечатва фабричният номер на формуляра.

Над фабричния номер се изписва „Приложение № 88".

На всеки отделен екземпляр над думите „Приложение № 88" в десния долен ъгъл се изписва съответно: „Екземпляр за ЦИК", „Екземпляр за областта" и „Екземпляр за обявяване".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения