Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2363-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 71-НС и № 72-НС от 12.03.2021 г. на РИК – Разград

В Централната избирателна комисия по куриер е постъпила жалба с вх. № НС-11-29 от 17.03.2021 г. от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 71-НС и № 72-НС на РИК – Разград, с които РИК – Разград, се е произнесла относно формиране и утвърждаване на единните номера за 8 бр. подвижни избирателни секции (ПСИК) на територията на община Самуил и съответно относно формирането и утвърждаване на единните номера за 2 бр. подвижни избирателни секции (ПСИК) на територията на община Цар Калоян, както и за определя броя на членовете на всяка ПСИК и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на териториите на общините, като с вх. № НС-15-255 от 27.03.2021 г. и административната преписка по случая

В жалбата се иска посочените по-горе решения да бъдат отменени като постановени в противоречие на разпоредбите на Изборния кодекс, тъй като броят на ПСИК в община Самуил и община Цар Калоян е бил определен от нелегитимни лица – кметовете на посочените общини.

Жалбата е неоснователна.

Видно от административната преписка по същество с решение № 71-НС от 12.03.2021 г. РИК – Разград, в изпълнение на чл. 90, ал. 1 ИК при получена информация за броя на подадени заявления от граждани с трайни увреждания от община Самуил на база Заповед № 89 от 09.03.2021 г. на кмета на общината по чл. 8, ал. 2 ИК във връзка с чл. 90, ал. 4 ИК комисията със свой акт се е произнесла законосъобразно за образуването на 8 бр. ПСИК на територията на община Самуил, както и за формирането и утвърждаването на единните номера на тези секции.

Също така с решение № 72-НС от 12.03.2021 г. РИК – Разград, в изпълнение на чл. 90, ал. 1 ИК при получена информация за броя на подадени заявления от граждани с трайни увреждания от община Цар Калоян на база Заповед № 74 от 12.03.2021 г. на кмета на общината по чл. 8, ал. 2 ИК във връзка с чл. 90, ал. 4 ИК комисията със свой акт се е произнесла законосъобразно за образуването на 2 бр. ПСИК на територията на община Цар Калоян, както и за формирането и утвърждаването на единните номера на тези секции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 71-НС и № 72-НС от 12.03.2021 г. на РИК – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Разград.

Решенията на РИК – Разград, № 71-НС и № 72-НС от 12.03.2021 г. подлежат на обжалване пред Административен съд – Разград, чрез РИК – Разград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения