Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2357-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

При проверка бе установена техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март за назначаване на РИК - Кърджали. Презимето на „Невена Стайкова Керезова" - член на РИК, е изписано грешно „Станкова", вместо „Стайкова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март 2013 г., като презимето на „Невена Стайкова Керезова" - член на РИК - Кърджали, вместо „Станкова" да се чете „Стайкова"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения