Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2357-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

При проверка бе установена техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март за назначаване на РИК - Кърджали. Презимето на „Невена Стайкова Керезова" - член на РИК, е изписано грешно „Станкова", вместо „Стайкова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2216-НС от 26 март 2013 г., като презимето на „Невена Стайкова Керезова" - член на РИК - Кърджали, вместо „Станкова" да се чете „Стайкова"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения