Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2356-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 373-НС от 02.04.2013 г., подписано от председателя и секретаря на РИК № 25 - София, за допуснати технически грешки в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г., както следва:

- имената на Ивайло Веселинов Василев са изписани грешно Ивайло Василев Веселинов вместо Ивайло Веселинов Василев;

- личното име на Христианна Василева Василева вместо „Христианна" е изписано грешно „Християнна";

- личното име на Венцеслав Василев Йотов вместо „Венцеслав" е изписано грешно „Венцислав".

Към писмото са приложени 3 бр. копия от личните карти на Ивайло Веселинов Василев, Христианна Василева Василева и Венцеслав Василев Йотов.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г., както следва:

- имената на Ивайло Веселинов Василев вместо Ивайло Василев Веселинов да се четат „Ивайло Веселинов Василев";

- личното име на Христианна Василева Василева вместо„Християнна" да се чете  „Христианна";

- личното име на Венцеслав Василев Йотов вместо „Венцислав" да се чете „Венцеслав".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения