Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2356-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 373-НС от 02.04.2013 г., подписано от председателя и секретаря на РИК № 25 - София, за допуснати технически грешки в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г., както следва:

- имената на Ивайло Веселинов Василев са изписани грешно Ивайло Василев Веселинов вместо Ивайло Веселинов Василев;

- личното име на Христианна Василева Василева вместо „Христианна" е изписано грешно „Християнна";

- личното име на Венцеслав Василев Йотов вместо „Венцеслав" е изписано грешно „Венцислав".

Към писмото са приложени 3 бр. копия от личните карти на Ивайло Веселинов Василев, Христианна Василева Василева и Венцеслав Василев Йотов.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2215-НС от 26 март 2013 г., както следва:

- имената на Ивайло Веселинов Василев вместо Ивайло Василев Веселинов да се четат „Ивайло Веселинов Василев";

- личното име на Христианна Василева Василева вместо„Християнна" да се чете  „Христианна";

- личното име на Венцеслав Василев Йотов вместо „Венцислав" да се чете „Венцеслав".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения