Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2350-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия коалицията Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 8 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение от 29.03.2013 г. за образуване на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от лицата, представляващи всяка една от партиите, участващи в коалицията; образец от подписа на Сергей Дмитриевич Станишев като представляващ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"; удостоверение № 10 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Българска социалистическа партия"; удостоверение № 53 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Партия Български социалдемократи"; удостоверение № 58 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Движение за социален хуманизъм"; удостоверение № 30 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Европейска сигурност и интеграция" (ЕСИ); удостоверение № 37 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Комунистическа партия на България"; удостоверение № 31 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски"; удостоверение № 54 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Нова зора"; удостоверение № 50 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА"; удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на ПП „Българска социалистическа партия", която ще обслужва само предизборната кампания от „Юробанк България" АД; декларация от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството му на представляващ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", че посочената банкова сметка ще се използва единствено и само за предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. В решението за образуване на коалицията е посочено, че коалицията няма да има собствен печат.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения