Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2349-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-51 от 12.09.2023 г. от Стоянка Маджарова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Елхово. Предлага се на мястото на Габриела Христова Гечева – секретар на ОИК, да бъде назначена Виолета Стоянова Желева.

Към предложението са приложени: заявление от Габриела Христова Гечева за освобождаването ѝ като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Виолета Стоянова Желева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Елхово, област Ямбол, Габриела Христова Гечева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Елхово, област Ямбол, Виолета Стоянова Желева, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения