Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2347-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)", подписано от представляващия коалицията Иван Йорданов Костов, заведено под № 6 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители в 42-то обикновено Народно събрание на Република България от 1 април 2013 г., подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., образец от подписа на представляващия коалицията; удостоверение изх. № 1469 от 1 април 2013 г. от „Банка ДСК" АД за новооткрита банкова сметка на името на ПП „Демократи за силна България", по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)"; удостоверение № 59 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „Демократи за силна България" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и удостоверение № 7 от 27.03.2013 г. на ПП „Български демократически форум"; пълномощно от Иван Йорданов Костов като представляващ коалицията в полза на Веселин Методиев Петров. Коалицията се представлява от Иван Йорданов Костов. Коалицията няма печат.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: Коалиция „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ).

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП Демократи за силна България и Български демократически форум (ДСБ, БДФ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения