Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2346-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-03-330 от 11.09.2023 г. от Пламен Малинов Балталийски и Радост Танева Караиванова-Чейрекова – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Девин. Предлага се на мястото на Даниела Димитрова Радева – член на ОИК, да бъде назначен Петър Николов Пейков.

Към предложението са приложени: заявление от Даниела Димитрова Радева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Николов Пейков и пълномощно в полза Пламен Малинов Балталийски и Радост Танева Караиванова-Чейрекова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, Даниела Димитрова Радева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Девин, област Смолян, Петър Николов Пейков, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения