Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2343-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Василев Манев – председател на ПП „Средна европейска класа“, срещу решение № 50-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК – Малко Търново

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-923/24.09.2015 г. от Георги Василев Манев – председател на ПП „Средна европейска класа“, срещу решение № 50-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК – Малко Търново, ведно с цялата преписка. Към нея са приложени: копие от жалба срещу решение № 50-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Малко Търново; копие от решение № 50-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Малко Търново; копие от протокол № 15 на ОИК – Малко Търново от 23 септември 2015 г.; предложение от 23.09.2015 г. – Приложение № 58-МИ; заявление и декларации от кандидата за кмет на кметство Звездец Стоян Драгиев Петков; копие на входящ регистър.

В жалбата се сочи, че на 22.09.2015 г. упълномощен представител на ПП „Средна европейска класа“ представя в ОИК – Малко Търново, предложенията на партията за кандидатска листа за кмет на община, за общински съветници и кмет на кметство Звездец – три броя по образец Приложение № 58-МИ, утвърдени от ЦИК, придружени със съответните заявления на кандидатите и декларации. Жалбоподателят твърди, че членовете на ОИК, които приемат документите, заявяват, че „за Стоян Петков документите се дублират“, като посочват, че той е попълнил два комплекта, и връщат комплекта документи за кмет на кметство Звездец. Представителят на ПП „Средна европейска класа“ внася комплекта документи за регистриране на кмет на кметство на 23.09.2015 г. в 16,30 ч., видно от входящия регистър на ОИК – Малко Търново.
Общинската избирателна комисия на свое заседание на 23.09.2015 г. единодушно е приела, че принципно са представени всички изискуеми документи и че твърденията на жалбоподателя са неоснователни и не отговарят на действителността.
Видно от входящия регистър на документите, е че същите са подадени след срока, посочен императивно в разпоредбата на чл. 414, ал. 3 от ИК. Констатираното от комисията „несъответствие“ с изискванията на закона, доколкото същото може да бъде наречено така, само по себе си се явява неотстранимо поради факта на изтичане на законоустановения срок за извършване на действие по регистрация. В тази връзка няма как да бъдат дадени каквито и да е указания от ОИК, както твърди жалбоподателят, посочени в разпоредбата на чл. 417, ал. 2 от ИК именно поради факта на преклудиране на всички възможни срокове за това да бъде извършена каквато и да е регистрация на дадения кандидат.

Общинската избирателна комисия е приела решение № 50-МИ за отказ за регистрация на кандидата за кмет на кметство Звездец с 10 гласа „за“ и „0“ гласа против.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните изводи:

Подадените документи от председателя на ПП „Средна европейска класа“ Георги Манев за регистриране на кандидат за кмет на кметство Звездец са подадени извън срока, предвиден в чл. 414, ал. 3 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31 август 2013 г. на ЦИК. Твърдяното от него връщане на документите, поради дублиране, за регистрация за кмет на кметство Звездец не се доказват от документацията по преписката.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес. Разгледана по същество, същата е неоснователна, а обжалваното решение на ОИК – Малко Търново, е законосъобразно.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Георги Василев Манев – председател на ПП „Средна европейска класа“, срещу решение № 50-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК – Малко Търново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения