Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2342-НС
София, 1 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЦЕНТЪР – СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО", подписано от представляващите коалицията Христина Христова Велчева и Корман Якубов Исмаилов, заведено под № 1 на 30 март 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение от 29.03.2013 г. за образуване на коалицията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., подписано от представителите на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ и ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО"; образци от подписите на представляващите коалицията; удостоверение изх. № 10-10-00112/1, 2 от 29.03.2012 г. от „Банка ДСК" ЕАД за новооткрита банкова сметка на името на ПП „Национално движение за стабилност и възход", по която ще се обслужва предизборната кампания; договор за разплащателна сметка от 29.03.2013 г. между „Банка ДСК" ЕАД и ПП „НДСВ" и заверено от банката заявление от 29.03.2013 г. с искане за откриване на банкова сметка; удостоверение № 4 от 26.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение № 36 от 27.03.2013 г. на ЦИК за регистрация на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП „НДСВ" от 29.03.2013 г. - решение за създаване на коалицията, придружен с присъствен лист на участниците; протокол от заседание на Изпълнителния политически съвет на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" от 29.03.2013 г. - решение за създаване на коалицията. Коалицията се представлява от председателите на партиите, участници, а именно: Христина Христова Велчева в качеството й на председател на ПП „НДСВ" и Корман Якубов Исмаилов в качеството му на председател на ПП „НПСД". Представителството на коалицията ще се осъществява от двамата съпредседатели заедно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения