Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2338-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, подписано от Валери Мирчев Жаблянов, представляващ коалицията, заведено под № 4 на 4 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ от 05.09.2023 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подписано от представляващия партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ – Румен Йорданов Петков, представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ – Татяна Дончева Тотева, и представляващия партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ – Мая Божидарова Манолова-Найденова.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, издадено на 18.08.2023 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 18/2022 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“, издадено на 22.08.2023 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, издадено на 07.08.2023 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.
 5. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 3 бр.
 6. Образци от печатите на съставните партии – 3 бр.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-538 от 22.08.2023 г. на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2022 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-539 от 23.08.2023 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-468 от 07.08.2023 г. на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 10. Образец от подписа на представляващия коалицията Валери Мирчев Жаблянов.
 11. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3638 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 12. Банково удостоверение изх. № 3502-20-00518 от 05.09.2023 г. от „Банка ДСК“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.
 13. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ЛЕВИЦАТА!.

От протокол с вх. № МИ-04-03-44 от 11.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ЛЕВИЦАТА!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения