Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2336-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Левски, област Плавен

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-46 от 11.09.2023 г. от Венцислав Велизаров – упълномощен представител на партия „Има такъв народ“, за промяна в ОИК – Левски. Предлага се на мястото на Йоана Йонкова Банчева – зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Момчил Йонков Банчев.

Към предложението са приложени: заявление от Йоана Йонкова Банчева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Момчил Йонков Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Левски, област Плевен, Йоана Йонкова Банчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Левски, област Плевен, Момчил Йонков Банчев, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения