Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2304-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\252 от 28 август 2023 г. от кмета на община Никола Козлево, област Шумен.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Никола Козлево.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Никола Козлево, област Шумен, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Иванова Христова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Георгиев Серафимов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Тодорова Захариева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Димитрова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Айхан Недим Ахмед

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Цветанова Минчева

 

 

Илхан Ибрям Хюсеин

 

 

Хриска Русева Делева

 

 

Илиян Тодоров Илиев

 

 

Пламена Наскова Михова

 

 

Пенка Христова Тончева

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3522-МИ / 16.07.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

 • № 3521-МИ / 16.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения