Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2295-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г. относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с приложено Решение № 1891 от 23.03.2021 г. по адм.д. № 2324/2021 по описа на Административен съд – София-град, Решение № 105-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 24 – София, относно отмяна на Решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на РИК № 24 – София, за заличаване на регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо с вх. № 04-27 от 02.03.2021 г. на Министерството на финансите, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-28 от 04.03.2021 г. и Решение № 2120-НС от 23.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г., като в раздел ІІІ, се добавя т. 2 със следното съдържание:

„2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Даниел Леон Леви в Двадесет и четвърти изборен район – София– 5000 лв.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2176-НС/

2299-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения